Tên việc làmĐịa điểm

BHXH tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2013

Đồng Nai

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC  NĂM 2013

1. Chỉ tiêu ngành nghề tuyển dụng:

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai cần tuyển 140 chỉ tiêu viên chức năm 2013 vào làm việc tại BHXH tỉnh theo các chức danh và vị trí công việc sau:

Số TT

Vị trí việc làm

Chức danh  cần tuyển

Số lượng

Trình độ chuyên môn

(Tốt nghiệp đại học các         chuyên ngành)

1

Phòng Thu

Quản lý thu; Tổng hợp Thu;    Phát triển đối tượng; Quản lý nợ; Chuyên quản cấp xã

09

– Bảo hiểm, tài chính, kế toán,   kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin.

2

Phòng Giám định bảo hiểm y tế

Giám định BHYT; Tổng hợp, thống kê.

06

– Y, Dược, kinh tế, tài chính,        kế toán luật, thống kê

3

Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội

Giải quyết chế độ dài hạn;       Giải quyết chế độ ngắn hạn;   Quản lý đối tượng BHXH;    Quản lý đối tượng BHXH        thất nghiệp;Tổng hợp, thống kê.

10

– Bảo hiểm, kinh tế, lao động     tiền lương, luật, công tác xã hội,     thống kê, quản trị kinh doanh

4

Phòng Kế hoạch-Tài chính

Quản lý kế hoạch; Xây dựng      cơ bản; Tổng hợp thống kê;       Kế toán; Thủ quỹ.

03

– Tài chính, kế toán, kinh tế,          ngân hàng, thống kê, quản lý     kinh tế, kiến trúc sư, kỹ sư          xây dựng công trình dân dụng

5

Phòng Kiểm tra

Tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kiểm tra; Tổng hợp,  thống kê ; Kiểm tra tiếp dân

02

– Luật, kinh tế, bảo hiểm,           hành chính, quản trị kinh doanh, công tác xã hội

6

Phòng Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

02

– Công nghệ thông tin, toán tin,      điện tử viễn thông, tự động hoá

7

Phòng Cấp sổ, thẻ

Quản lý sổ BHXH; Quản lý      thẻ BHYT; Quản lý phôi sổ, thẻ; Tổng hợp, thống kê.

07

– Bảo hiểm, kinh tế, quản trị      kinh doanh, công nghệ thông tin, luật, công tác xã hội, thống kê

8

Phòng Tiếp nhận-QLHS

Tiếp nhận và trả kết quả;       Tổng hợp, thống kê; Tư vấn          giải đáp; Lưu trữ hồ sơ (một cửa).

06

– Luật, hành chính, công tác          xã hội, bảo hiểm, kinh tế lao động, kinh tế, quản trị kinh doanh,       lưu trữ, công nghệ thông tin

9

Phòng Tổ chức cán bộ

Tổ chức cán bộ

03

– Luật, kinh tế, hành chính, kinh tế   lao động, quản trị nhân lực,        bảo hiểm.

10

Phòng Hành chính-Tổng hợp

Hành chính quản trị; Tổng hợp, thống kê ; Văn thư lưu trữ,   Tuyên truyền ; Pháp chế.

02

– Luật, hành chính, văn thư, lưu trữ, Kinh tế, thống kê, quản trị          văn phòng ; Báo chí, tuyên truyền

11

BHXH TP. Biên Hòa

Cán bộ Thu

06

– Bảo hiểm, tài chính, kế toán,   kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin.

Cán bộ Kế toán

03

– Tài chính, kế toán, kinh tế,          ngân hàng, thống kê, quản lý     kinh tế, kiến trúc sư, kỹ sư          xây dựng công trình dân dụng

Cán bộ Tiếp nhận hồ sơ

05

– Luật, hành chính, công tác xã hội, bảo hiểm, kinh tế LĐ, kinh tế, quản trị kinh doanh, lưu trữ, CNTT

Cán bộ Chính sách

03

 – Bảo hiểm, kinh tế, lao động     tiền lương, luật, công tác xã hội,     thống kê, quản trị kinh doanh

Cán bộ Cấp sổ, thẻ

03

 – Bảo hiểm, kinh tế, quản trị      kinh doanh, công nghệ thông tin, luật, công tác xã hội, thống kê

12

BHXH thị xã Long Khánh

Cán bộ Thu

03

– Bảo hiểm, tài chính, kế toán,   kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin.

Cán bộ chính sách

01

 – Bảo hiểm, kinh tế, lao động     tiền lương, luật, công tác xã hội,     thống kê, quản trị kinh doanh

Cán bộ Cấp sổ, thẻ

02

 – Bảo hiểm, kinh tế, quản trị      kinh doanh, công nghệ thông tin, luật, công tác xã hội, thống kê

13

BHXH huyện Tân Phú

Cán bộ Thu

03

– Bảo hiểm, tài chính, kế toán,   kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin.

Cán bộ Chính sách

01

 – Bảo hiểm, kinh tế, lao động     tiền lương, luật, công tác xã hội,     thống kê, quản trị kinh doanh

Cán bộ Tiếp nhận hồ sơ

01

– Luật, hành chính, công tác xã hội, bảo hiểm, kinh tế lao động, kinh tế, quản trị kinh doanh, lưu trữ,      công nghệ thông tin

14

BHXH huyện Vĩnh Cửu

Cán bộ Thu

04

– Bảo hiểm, tài chính, kế toán,   kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin.

Cán bộ Chính sách

02

 – Bảo hiểm, kinh tế, lao động       tiền lương, luật, công tác xã hội,     thống kê, quản trị kinh doanh

Cán bộ Tiếp nhận hồ sơ

01

– Luật, hành chính, công tác xã hội, bảo hiểm, kinh tế lao động, kinh tế, quản trị kinh doanh, lưu trữ,      công nghệ thông tin

15

BHXH huyện Định Quán

Cán bộ Thu

03

 – Bảo hiểm, tài chính, kế toán,   kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin.

Cán bộ Cấp sổ, thẻ

01

 – Bảo hiểm, kinh tế, quản trị      kinh doanh, công nghệ thông tin, luật, công tác xã hội, thống kê

  BHXH huyện Định Quán

Cán bộ Chính sách

01

 – Bảo hiểm, kinh tế, lao động       tiền lương, luật, công tác xã hội,     thống kê, quản trị kinh doanh

16

BHXH huyện Trảng Bom

Cán bộ Thu

04

 – Bảo hiểm, tài chính, kế toán,   kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin.

Cán bộ Chính sách

02

 – Bảo hiểm, kinh tế, lao động       tiền lương, luật, công tác xã hội,     thống kê, quản trị kinh doanh

Cán bộ Tiếp nhận hồ sơ

02

– Luật, hành chính, công tác xã hội, bảo hiểm, kinh tế lao động, kinh tế, quản trị kinh doanh, lưu trữ,     công nghệ thông tin

Cán bộ Kế toán

01

– Tài chính, kế toán, kinh tế,          ngân hàng, thống kê, quản lý     kinh tế, kiến trúc sư, kỹ sư          xây dựng công trình dân dụng

Cán bộ Cấp sổ, thẻ

01

 – Bảo hiểm, kinh tế, quản trị      kinh doanh, công nghệ thông tin, luật, công tác xã hội, thống kê

17

BHXH huyện Thống Nhất

Cán bộ Thu

03

– Bảo hiểm, tài chính, kế toán,   kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin.

  Cán bộ Cấp sổ, thẻ

01

– Bảo hiểm, kinh tế, quản trị      kinh doanh, công nghệ thông tin, luật, công tác xã hội, thống kê

Cán bộ Chính sách

01

– Bảo hiểm, kinh tế, lao động      tiền lương, luật, công tác xã hội,     thống kê, quản trị kinh doanh

Cán bộ Tiếp nhận hồ sơ

02

– Luật, hành chính, công tác xã hội, bảo hiểm, kinh tế lao động, kinh tế, quản trị kinh doanh, lưu trữ,     công nghệ thông tin

18

BHXH huyện Xuân Lộc

Cán bộ Thu

03

– Bảo hiểm, tài chính, kế toán,   kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin.

Cán bộ Tiếp nhận hồ sơ

02

– Luật, hành chính, công tác xã hội, bảo hiểm, kinh tế lao động, kinh tế, quản trị kinh doanh, lưu trữ,     công nghệ thông tin

  Cán bộ Cấp sổ, thẻ

01

 – Bảo hiểm, kinh tế, quản trị      kinh doanh, công nghệ thông tin, luật, công tác xã hội, thống kê

19

BHXH huyện Long Thành

Cán bộ Thu

04

– Bảo hiểm, tài chính, kế toán,   kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin.

Cán bộ Chính sách

02

– Bảo hiểm, kinh tế, lao động     tiền lương, luật, công tác xã hội,     thống kê, quản trị kinh doanh

Cán bộ Cấp sổ, thẻ

02

 – Bảo hiểm, kinh tế, quản trị      kinh doanh, công nghệ thông tin, luật, công tác xã hội, thống kê

Cán bộ Giám định bảo hiểm y tế

01

– Y, Dược, kinh tế, tài chính,        kế toán luật, thống kê

20

BHXH huyện Cẩm Mỹ

Cán bộ Thu

03

– Bảo hiểm, tài chính, kế toán,   kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin.

  Cán bộ Chính sách

02

– Bảo hiểm, kinh tế, lao động      tiền lương, luật, công tác xã hội,     thống kê, quản trị kinh doanh

Cán bộ Tiếp nhận hồ sơ

02

– Luật, hành chính, công tác xã hội, bảo hiểm, kinh tế lao động, kinh tế, quản trị kinh doanh, lưu trữ,     công nghệ thông tin

21

BHXH huyện Nhơn Trạch

Cán bộ Thu

04

– Bảo hiểm, tài chính, kế toán,   kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin.

Cán bộ Chính sách

01

– Bảo hiểm, kinh tế, lao động      tiền lương, luật, công tác xã hội,     thống kê, quản trị kinh doanh

Cán bộ Cấp sổ, thẻ

02

 – Bảo hiểm, kinh tế, quản trị      kinh doanh, công nghệ thông tin, luật, công tác xã hội, thống kê

Cán bộ Tiếp nhận hồ sơ

01

– Luật, hành chính, công tác xã hội, bảo hiểm, kinh tế lao động, kinh tế, quản trị kinh doanh, lưu trữ,      công nghệ thông tin

1. Đối tượng và điều kiện đăng ký dự tuyển

1.1. Điều kiện chung

a) Người dự tuyển vào làm việc tại hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cụ thể:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Tốt nghiệp đại học trở lên và có các văn bằng, chứng chỉ phù hợp theo vị trí việc làm dự tuyển: chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên của một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc; chứng chỉ B Tin học; bằng tốt nghiệp phổ thông trung học.

–  Trường hợp người dự tuyển đã tốt nghiệp đại học nhưng chưa được cấp Bằng thì phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng kết quả học tập do cơ sở đào tạo cấp.

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt

b ) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở  giáo dục, trường giáo dưỡng.

1.2. Những người đang thực hiện chế độ hợp đồng lao động tại các đơn vị hiện chưa được xét tuyển, chưa tham gia thi tuyển hoặc đã thi tuyển nhưng chưa trúng tuyển ở kỳ thi trước, nếu có nguyện vọng được tuyển dụng vào làm việc lâu dài trong ngành đều phải    tham gia thi tuyển.

2. Tuyển dụng đặc cách:

Những trường hợp sau đây nếu đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển thì có thể được xem xét tuyển dụng đặc cách không qua thi tuyển:

– Tốt nghiệp đại học ở các nước Mỹ, Canada, Úc, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Nga,   Hàn Quốc và tương đương.

– Tốt nghiệp thạc sỹ trở lên ở các nước: Mỹ, Canada, Úc, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc và tương đương.

– Bác sỹ, dược sỹ đại học.

– Tốt nghiệp thủ khoa các trường đại học công lập.

Trường hợp số lượng hồ sơ đủ điều kiện tuyển dụng đặc cách đăng ký ở vị trí việc làm cần tuyển dụng lớn hơn số lượng cần tuyển, Hội đồng tuyển dụng BHXH Việt Nam sẽ xét đồng thời các yếu tố về trường đào tạo, điểm trung bình học tập toàn khóa, điểm các môn chuyên ngành và thứ tự ưu tiên quy định tại khoản 2, Điều 10, Nghị định 29/2012/NĐ-CP, báo cáo Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quyết định. Thứ tự ưu tiên cụ thể như sau:

Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; Thương binh; Người hưởng       chính sách như thương binh; Con liệt sĩ; Con thương binh; Con của người hưởng chính sách như thương binh; Người dân tộc ít người; Đội viên thanh niên xung phong; Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự; Những người có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực BHXH, BHYT;

Chỉ tiêu biên chế tại vị trí việc làm đã có người trúng tuyển đặc cách sẽ được trừ trong tổng chỉ tiêu cần tuyển của đơn vị; Người không đạt đặc cách nếu có nguyện vọng sẽ được     thi tuyển vào vị trí việc làm dự tuyển ban đầu nếu vị trí tuyển dụng đó còn chỉ tiêu. Trong        trường hợp hết chỉ tiêu, nếu có nhu cầu làm việc ở các vị trí khác phù hợp với chuyên ngành   đào tạo, người dự tuyển phải làm đơn đăng ký và phải tham gia thi tuyển theo quy định.

3. Môn thi, nội dung, hình thức thi

Người đăng ký dự tuyển viên chức của Ngành phải dự thi các môn thi với nội dung và hình thức sau:

3.1. Môn kiến thức chung: thực hiện 01 bài thi theo hình thức thi viết, cụ thể:

– Thời gian thi: 120 phút

– Nội dung thi: Thi viết về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành Bảo hiểm xã hội.

3.2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thực hiện 02 bài thi, gồm 01 bài thi theo hình thức thi viết, 01 bài thi theo hình thức trắc nghiệm, cụ thể:

– Thi viết: Thời gian 180 phút

– Thi trắc nghiệm: Thời gian 30 phút

– Nội dung thi: Kiến thức về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (Luật BHXH,            Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn).

3.3. Môn ngoại ngữ: thực hiện 01 bài thi theo hình thức thi viết một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc (trình độ B). Thời gian thi: 60 phút.

3.4. Thi tin học văn phòng: thực hiện 01 bài thi theo hình thức thi trắc nghiệm, cụ thể:

– Thời gian thi: 30 phút

– Nội dung thi: Kiến thức về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng cơ bản của Office (chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft Word).

4. Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ hoặc môn tin học văn phòng

4.1. Miễn thi môn ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ (1 trong 5 ngoại ngữ nói trên);

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau    đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam (1 trong 5 ngoại ngữ nói trên).

4.2. Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển :

– Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm tại trang website điện tử  );

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian     06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản sao bằng đại học và kết quả học tập theo yêu cầu vị trí dự tuyển; bản sao chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo quy định được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt; khi nộp hồ sơ, yêu cầu mang bản chính văn bằng, chứng chỉ để kiểm tra,           đối chiếu;

– Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (Bệnh viện cấp quận, huyện, thành phố trở lên) trong thời hạn 06 tháng tính đến trước ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– 02 ảnh chân dung (cỡ  4x 6); 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận;

Hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 22 x 32cm, mặt ngoài ghi “Hồ sơ đăng ký dự tuyển    viên chức vào Bảo hiểm xã hội Việt Nam” và liệt kê đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ.

6. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

6.1. Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển:

– Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 20/5/2013 đến ngày 10/6/2013 (kể cả ngày Thứ 7 và   Chủ nhật).

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: trong giờ hành chính (Sáng: từ 7h30 đến 11h30; Chiều từ 13h00’ đến 16h30).

Người nộp hồ sơ dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính pháp lý của hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị huỷ kết quả            tuyển dụng. Không hoàn trả lại hồ sơ dự tuyển viên chức.

6.2. Địa điểm nộp hồ sơ

Tại trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, Số 109 đường Hà Huy Giáp, phường      Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa (Cá nhân dự tuyển trực tiếp nộp tại Phòng Tổ chức       cán bộ, điện thoại 061.3810.323). Không nhận hồ sơ qua đường bưu điện.

– Trường hợp người đăng ký dự tuyển có nguyện vọng vào làm việc ở cơ quan BHXH tỉnh nhưng không cư trú trên địa bàn tỉnh đó thì có thể nộp hồ sơ tại trụ sở BHXH tỉnh nơi đang cư trú.

7. Lệ phí dự thi :

Lệ phí dự thi: Lệ phí dự thi là 140.000 đồng/thí sinh/lần dự thi. Thí sinh nộp lệ phí thi cùng với hồ sơ dự thi. Ngoài khoản lệ phí nêu trên, người dự tuyển không phải nộp thêm  một khoản tiền nào khác khi nộp hồ sơ.

8. Thời gian và địa điểm thi:

Sẽ thông báo trên website của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (địa chỉ: www.baohiemxahoi.gov.vn)

                                                             BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI

Tuyencongchuc.vn - 2 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơ

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.