Link to App StoreLink to Play Store

[Bắc Ninh] Trưởng nhóm kho

Manpower VNBắc Ninh
21 ngày trước, từ Manpower VN

PHẠM VI

-        Hỗ trợ chung cho vận hành kho thực phẩm tươi sống

NHIỆM VỤ

1. Giám sát hoạt động đầu vào và đầu ra

- Làm việc với tư cách là trưởng nhóm inbound / outbound trong kho thực phẩm

- Giám sát quá trình tiếp nhận / cân / phân loại / xuất hàng để đáp ứng yêu cầu của khách hàng và thời gian thực hiện.

- Xác định các vấn đề và đề xuất lý tưởng để tối ưu hóa quy trình; giải quyết các trường hợp bất thường xảy ra hàng ngày

2. Kiểm tra năng suất

- Giám sát kế hoạch nhân lực và năng suất mục tiêu để hỗ trợ giám sát viên giám sát năng suất hoạt động.

- Phối hợp chặt chẽ với các lãnh đạo khác để kiểm soát năng suất

- Đào tạo cho công nhân nhằm nâng cao năng suất và giảm thiểu sai sót

3. Quản lý vật tư và thiết bị

- Kiểm soát việc sử dụng vật liệu tiêu hao theo tiêu chuẩn

- Kiểm tra và kiểm soát thiết bị sử dụng trong vận hành WH.

4. Báo cáo

- Gửi báo cáo nhập / xuất hàng ngày cho khách hàng

- Lập báo cáo KPI

5. Các công việc khác do quản lý giao

YÊU CẦU

-        Tốt nghiệp đại học

-        Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm logistics, vận hành kho

-        Kĩ năng MS Office thành thạo

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.