Tên việc làmĐịa điểm
Việc làm này không còn tồn tại trên Tuổi Trẻ Online

Assistant to CEO

Bảo mật Hồ Chí Minh

- Hỗ trợ, tham mưu Tổng Giám đốc trong lĩnh vực tổ chức, điều hành toàn bộ hoạt động của công ty gồm (Quản lý sản xuất, kế hoạch, kinh doanh, kế toán, nhân sự…)

- Xây dựng và đề xuất chính sách kinh doanh/điều hành

- Lập dự toán ngân sách hoạt động của công ty

- Tiếp nhận, rà soát công văn, hồ sơ, tài liệu từ các phòng/bộ phận xin ý kiến trình Tổng Giám đốc phê duyệt

- Sắp xếp và nhắc nhở Tổng Giám đốc lịch họp với đối tác bên ngoài

- Hỗ trợ các phòng ban, bộ phận trong việc hoạch định mục tiêu, kế hoạch, chính sách theo chức năng được Tổng Giám đốc phân công

- Nghiên cứu sản phẩm, khách hàng cá nhân để tiếp cận thị trường hiệu quả

- Thu thập thông tin về khách hàng và thị trường để xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng

- Thiết lập các phương pháp tiếp cận khách hàng cá nhân, giúp công ty xây dựng hoạt động bán hàng

- Quản trị Website công ty: cập nhật, chỉnh sửa nội dung Website theo yêu cầu của Tổng Giám đốc

- Lập và quản lý Fanpage của công ty

- Tham vấn cho Tổng Giám đốc các vấn đề về các quy định hiện hành, các rủi ro có thể phát sinh trong công việc, các chương trình quảng bá công ty

- Các công việc khác theo phân công của TGĐ từng thời điểm

Trình độ học vấn: Đại học

Chuyên môn: Các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, kinh tế, Marketing hoặc các ngành có liên quan

Kỹ năng, Kinh nghiệm: Có trên 2 năm kinh nghiệm ở vị trí trợ lý Tổng Giám đốc của các công ty sản xuất hoặc cấp quản lý tương đương Trưởng phòng

-  Các yêu cầu khác:

   + Tiếng Anh           : Giao tiếp lưu loát

   + Tin học                 : Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

   + Am hiểu lĩnh vực Marketing ( là một lợi thế)

   + Có tinh thần học hỏi

   + Có tính trung thực và tinh thần trách nhiệm.

   + Sắp xếp công việc khoa học, có khả năng tổ chức tốt các cuộc họp

  • Bằng cấp: Đại học
  • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
  • Hình thức: Nhân viên chính thức
Tuổi Trẻ Online - khoảng 1 tháng trước

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng của bạn khi xin việc. Đừng chuyển tiền để xin việc hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.