Link to App StoreLink to Play Store

Accounting Manager

KOSAIDOHưng Yên
18 ngày trước, từ KOSAIDO

Job category

Kế toán (Bộ Phận Hỗ trợ)

Company information

Type of industry

Number of employees

Application method

  Please click the button "apply" or contact us below.

Phone

[HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3***, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1***, 1221

Contact

Ta Thu Trang
********@kosaidovn.com

Sales staff in HN, HCMC

Hồ Chí Minh

- 1,000 USD

  • Kế toán : Look for more jobs
Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.