Link to App StoreLink to Play Store

Account Manager

KOSAIDOHồ Chí Minh
10 ngày trước, từ KOSAIDO

Requirements

- Sale and marketing expertise
- Project management skills
- Customer care skill
- IT background or understanding the IT products (both hardware and software) is referable

Job category

Tư vấn (Dịch vụ)
Giáo dục/Đào tạo (Dịch vụ)
Bán hàng kỹ thuật (Giao Dịch Khách Hàng)
Dịch vụ khách hàng (Giao Dịch Khách Hàng)
Marketing (Giao Dịch Khách Hàng)
Phi chính phủ/Phi lợi nhuận (Dịch vụ)
Bán hàng (Giao Dịch Khách Hàng)
IT-Phần cứng/Mạng (Kỹ thuật-Công nghệ)

Type of industry

Japanese IT Network Service Company

Application method

  Please click the button "apply" or contact us below.

Phone

[HCMC Office] Tel: (+84 28) 3821 3***, 3661
[Hanoi Office] Tel: (+84 24) 3633 1***, 1221

Contact

Ha Vu Le Van
******@kosaidovn.com

Sales person

Hà Nội

1,000 - 2,000 USD

  • Tư vấn : Look for more jobs
  • Giáo dục/Đào tạo : Look for more jobs
  • Bán hàng kỹ thuật : Look for more jobs
  • Dịch vụ khách hàng : Look for more jobs
  • Marketing : Look for more jobs
  • Phi chính phủ/Phi lợi nhuận : Look for more jobs
  • Bán hàng : Look for more jobs
  • IT-Phần cứng/Mạng : Look for more jobs
Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.