Info iconChúng tôi đang tiến hành nâng cấp công nghệ và mang đến cho bạn nhiều tính năng mới. Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng xem chi tiết về những thay đổi.×
Tên việc làmĐịa điểm

Đài Truyền thanh huyện Nhà Bè, TP.HCM thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016

Nhà Bè, Hồ Chí Minh
Căn cứ Kế hoạch về tổ chức tuyển dụng viên chức tại Đài Truyền thanh huyện Nhà Bè năm 2016, Đài Truyền thanh huyện Nhà Bè cần tuyển dụng các vị trí việc làm sau đây:

I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG, SỐ LƯỢNG VÀ YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Phóng viên – Biên tập Bản tin: 02 người

Phụ trách về việc thu nhận các thông tin về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn Huyện để biên tập thành tin, bài viết trên hệ thống truyền thanh và Bản tin Nhà Bè.

* Yêu cầu:

– Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành Báo chí trở lên, hoặc bằng Đại học khác nhưng có kinh nghiệm viết tin, bài, chụp ảnh và có khả năng tác nghiệp nhanh.

– Trình độ ngoại ngữ B, tin học chứng chỉ A

2. Kỹ thuật – Sản xuất chương trình: 03 người

2.1. Phát thanh viên: 01 người

Thu âm các chương trình tin thời sự, chuyên mục, chuyên đề được phát hàng ngày trên hệ thống truyền thanh của Huyện.

* Yêu cầu:

– Tốt nghiệp Trung cấp Phát thanh truyền hình trở lên hoặc có Chứng chỉ Phát thanh viên. Có giọng đọc rõ ràng, phát âm chuẩn, không nói giọng địa phương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm phát thanh.

– Trình độ ngoại ngữ B, tin học chứng chỉ A.

2.2 Kỹ thuật viên: 02 người

Chỉnh sửa các chương trình tin thời sự, chuyên mục, chuyên đề hoàn chỉnh để phát trên hệ thống truyền thanh của Huyện. Theo dõi bảo trì các trang thiết bị kỹ thuật có liên quan đến công việc tại đơn vị.

* Yêu cầu:

– Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ngành Phát thanh truyền hình (chuyên ngành Kỹ thuật viên) hoặc ngành Công nghệ thông tin. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thu pha.

3. Nhân viên Hành chính – Văn phòng: 01 người

Soạn thảo văn bản, công văn. Tổng hợp số liệu thực hiện báo cáo hàng tháng, quý, năm.

* Yêu cầu:

– Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành Quản trị hành chính, Văn thư – lưu trữ, hoặc văn bằng khác nhưng có kinh nghiệm trong công tác quản trị văn phòng, soạn thảo văn bản, công văn tốt.

– Trình độ ngoại ngữ B, tin học chứng chỉ A

4. Kế toán: 01 người

Lập dự toán và kế hoạch thu chi tài chính hàng năm. Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, kế hoạch phân bổ kinh phí hoạt động của đơn vị. Thực hiện việc chi trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các khoản chi khác cho nhân viên Đài theo quy định.

* Yêu cầu:

– Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành Kế toán trở lên. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm kế toán từ 3 năm trở lên.

– Trình độ ngoại ngữ B, tin học chứng chỉ A.

5. Văn thư – Lưu trữ: 01 người

Tiếp nhận, xử lý và thực hiện lưu trữ công văn đến – đi.

* Yêu cầu:

– Nam/nữ từ 22 tuổi trở lên.

– Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ, hoặc có chứng chỉ đào tạo Văn thư – Lưu trữ. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.

– Trình độ ngoại ngữ B, tin học chứng chỉ A.

II. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN

1. Dự tuyển:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp người dự tuyển không có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phải có ít nhất một trong các điều kiện sau đây:

– Có học hàm Giáo sư (có tuổi đời dưới 45 tuổi đối với nữ và 50 đối với nam), Phó Giáo sư (có tuổi đời dưới 40 tuổi);

– Có bằng Tiến sĩ (có tuổi đời dưới 35 tuổi);

– Có bằng Thạc sĩ (có tuổi đời dưới 30 tuổi);

– Tốt nghiệp loại xuất sắc các đại học trong nước hoặc tốt nghiệp loại giỏi các đại học nước ngoài (có tuổi đời dưới 25 tuổi).

Đối với các trường hợp đặc biệt khác phải có văn bản báo cáo với Sở Nội vụ từng trường hợp cụ thể để xem xét, tổng hợp xin ý kiến Ủy ban nhân dân Thành phố.

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể dưới 18 tuổi và phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo quy định của pháp luật;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

2. Xét tuyển đặc cách:

a) Người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP hiện đang công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc); trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng; trường hợp sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác thì phải công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển, trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian này.

c) Người có tài năng, năng khiếu đặc biệt theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng của đơn vị sự nghiệp công lập trong các ngành, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, các ngành nghề truyền thống.

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG XÉT TUYỂN

1. Hình thức xét tuyển: thông qua câu hỏi về kiến thức chung (Luật Viên chức) và phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. (Khoản 2, Điều 11 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP).

Thí sinh có hồ sơ dự tuyển đạt yêu cầu sẽ được kiểm tra sát hạch qua hình thức phỏng vấn với nội dung cụ thể như sau:

– Kiến thức chung về Luật Viên chức (25 điểm):

– Chuyên môn: Câu hỏi liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, phù hợp với từng vị trí việc làm (65 điểm)

– Khả năng giao tiếp, ứng xử chung (10 điểm)

2. Cách tính điểm:

a. Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

b. Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

c. Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

d. Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

đ. Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn tính theo quy định tại Khoản a,b và d mục này.

Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được tính tại Khoản c và d mục này.

3. Cách xác định người trúng tuyển:

a. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm sát hạch (phỏng vấn hoặc điểm thực hành) cao hơn là người trúng tuyển.

c. Nếu tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau trong trường hợp thi tuyển hoặc người có điểm sát hạch bằng nhau trong trường hợp xét tuyển thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2, Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

d. Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 3 Điều này thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao thẩm quyền tuyển dụng viên chức phỏng vấn trực tiếp và quyết định người trúng tuyển.

đ. Không thực hiện việc bảo lưu kết quả cho các kỳ xét tuyển lần sau.

IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ dự tuyển dụng viên chức, bao gồm:

a) Đơn đăng ký dự tuyển mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã – phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân và bản sao sổ hộ khẩu thường trú;

d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu; trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

Đối với người có giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì giấy khám sức khỏe được sử dụng trong trường hợp Việt Nam và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cấp giấy khám sức khỏe có điều ước hoặc thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau và thời hạn sử dụng của giấy khám sức khỏe đó không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp. Giấy khám sức khỏe phải được dịch sang tiếng Việt có chứng thực bản dịch.

e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

 Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

 Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

 Người đứng đầu cơ quan được giao quyền tuyển dụng viên chức tại Điều 4 Quy định này có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và chịu trách nhiệm về việc từ chối tiếp nhận hồ sơ.

2. Thời gian nhận hồ sơ và địa điểm nộp, số điện thoại liên hệ:

a) Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 16/9/2016 đến hết ngày 13/10/2016.

b) Địa điểm nộp hồ sơ: Đài Truyền thanh huyện Nhà Bè, 21/7A Chuyên dùng 9, P. Phú Mỹ, Quận 7 (Phòng Hành chính).

Điện thoại liên lạc: (08) 3785 0040  (trong giờ hành chính).

3. Phí dự tuyển: 260.000 đồng/hồ sơ

(Căn cứ vào Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV của Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ về Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức)

Nguồn tin: nhabe.hochiminhcity.gov.vn

Tuyencongchuc.vn - 3 tháng trước
Xem thêm hoặc nộp hồ sơLưu lạiĐã lưu lại

Hãy cẩn thận - Đừng cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn khi ứng tuyển. Đừng chuyển tiền để ứng tuyển hay làm các khảo sát trực tuyến đáng ngờ. Nếu bạn thấy khả nghi, xin vui lòng thông báo việc này với chúng tôi.