Tên việc làmĐịa điểm

Việc làm Ky Nguyen Vang Consultants

Sắp xếp: độ chính xácngày
Việc 1 - 10 trong 52
Hiển thị: tất cảviệc mới
 • Project Manager (NEW)-mới

  Ky Nguyen Vang ConsultantsHồ Chí Minh
  Nhận thông tin dự án - Lên bản vẽ, bốc tách khối lượng - Lên kế hoạch triển khai thực hiện dự án - Quản lý chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, ngân sách...
  2 ngày trước - xem thêm...
 • Training Manager (NEW)-mới

  Ky Nguyen Vang ConsultantsHồ Chí Minh
  Xác định nhu cầu, phát triển nội dung, triển khai các các chương trình đào tạo cho nhân viên. - Kết hợp với các Trưởng bộ phận/phòng ban nắm bắt nhu cầu...
  2 ngày trước - xem thêm...
 • Operations Manager (NEW)-mới

  Ky Nguyen Vang ConsultantsHồ Chí Minh
  Ensure yearly targets and business goals to be achieved. - Prepare and develop company regulations and procedures related to operation to ensure the...
  2 ngày trước - xem thêm...
 • Contracts Admin Manager (NEW)-mới

  Ky Nguyen Vang ConsultantsViệt Nam
  Prepare cost estimates of copper, forecast cash flow and feasibility study of the project. -Evaluating, reviewing & examining bidding documents -To ensure...
  2 ngày trước - xem thêm...
 • Brand Manager (NEW)-mới

  Ky Nguyen Vang ConsultantsHồ Chí Minh
  Xây dựng chiến lược và quản lý giá trị cốt lõi của nhãn hàng chuyên trách. Lập kế hoạch marketing bao gồm kế hoạch ra mắt sản phẩm, kế hoạch giá, định...
  2 ngày trước - xem thêm...
 • Purchasing Manager (NEW)-mới

  Ky Nguyen Vang ConsultantsHồ Chí Minh
  Tìm kiếm các đối tác nước ngoài. - Kiểm tra, đánh giá qui mô & uy tín. - Kiếm tra chính sách hợp tác. - Lập kế hoạch & triển khai đàm phán thương lượng. -...
  3 ngày trước - xem thêm...
 • Operations Manager (NEW)-mới

  Ky Nguyen Vang ConsultantsHồ Chí Minh
  Manage the processes: opening accounts, evaluating customers, issuing quotas, monitoring statements, collecting debts, solving issues related to the...
  3 ngày trước - xem thêm...
 • Account Manager (NEW)-mới

  Ky Nguyen Vang ConsultantsHồ Chí Minh
  1/ Đảm bảo phát triển doanh số mục tiêu hàng năm: -Phối hợp với Account Director tham gia nghiên cứu và khảo sát thị trường, khách hàng để có cơ sở lập kế...
  3 ngày trước - xem thêm...
 • QA Manager (NEW)-mới

  Ky Nguyen Vang ConsultantsHồ Chí Minh
  Developing, updating and implementing of quality procedures in all areas of plant; manufacturing, quality control, engineering and materials. -Coordinating...
  3 ngày trước - xem thêm...
 • Planning Manager (NEW)-mới

  Ky Nguyen Vang ConsultantsHồ Chí Minh
  Perform general management duties, exercising usual authority concerning staff, performance appraisals, promotions and terminations. Responsible for...
  3 ngày trước - xem thêm...
Tạo thông báo việc làm
Không bỏ lỡ việc làm nào. Nhận việc làm mới hằng ngày.
Tạo thông báo việc làm