Tên việc làmĐịa điểm

Việc làm Công Ty TNHH KICKBOXFIT

Sắp xếp: độ chính xácngày
Việc 1 - 2 trong 2
 • Receptionist - Admin assistant

  Công Ty TNHH KICKBOXFITHồ Chí Minh
  Gửi thư xác nhận đăng ký cho khách hàng, nhắc nhở về gói tập hết hạn hoặc xác nhận các thông tin có liên quan. Hỗ trợ huấn luận viên kiểm tra sắp xếp dụng...
  khoảng 2 tháng trước - xem thêm...
 • Receptionist - Admin assistant (Mới)

  Công Ty TNHH KICKBOXFITHồ Chí Minh
  Gửi thư xác nhận đăng ký cho khách hàng, nhắc nhở về gói tập hết hạn hoặc xác nhận các thông tin có liên quan. Hỗ trợ huấn luận viên kiểm tra sắp xếp dụng...
  khoảng 2 tháng trước - xem thêm...
Tạo thông báo việc làm
Không bỏ lỡ việc làm nào. Nhận việc làm mới hằng ngày.
Tạo thông báo việc làm