Tên việc làmĐịa điểm

Việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP NSN

Sắp xếp: độ chính xácngày
Việc 1 - 10 trong 49
Hiển thị: tất cảviệc mới
 • Kỹ Sư Điện (Mới)-mới

  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP NSNHà Nội
  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP NSN Ngày cập nhật: 26/03/2019 Thông Tin Tuyển Dụng Nơi làm việc: Hà Nội Lương: - Ngành nghề: Kiến trúc, Xây dựng,...
  khoảng 15 giờ trước - xem thêm...
 • Nhân Viên Hành Chính (Mới)-mới

  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP NSNHà Nội
  Nhân Viên Hành Chính CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP NSN Ngày cập nhật: 26/03/2019 Phúc lợi Bảo hiểm theo quy định Du Lịch Thưởng Chăm sóc sức...
  khoảng 15 giờ trước - xem thêm...
 • Nhân Viên Pháp Chế (Mới)-mới

  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP NSNHà Nội
  Nhân Viên Pháp Chế CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP NSN Ngày cập nhật: 26/03/2019 Phúc lợi Bảo hiểm theo quy định Du Lịch Thưởng Chăm sóc sức khỏe Đào...
  khoảng 15 giờ trước - xem thêm...
 • Thủ Kho (Mới)-mới

  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP NSNHà Nội
  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP NSN Ngày cập nhật: 26/03/2019 Thông Tin Tuyển Dụng Nơi làm việc: Hà Nội Lương: - Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán,...
  khoảng 15 giờ trước - xem thêm...
 • Nhân Viên Kinh Doanh (Mới)-mới

  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP NSNHồ Chí Minh
  Nhân Viên Kinh Doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP NSN Ngày cập nhật: 26/03/2019 Phúc lợi Bảo hiểm theo quy định Du Lịch Thưởng Chăm sóc sức...
  khoảng 15 giờ trước - xem thêm...
 • Trưởng Ca Vận Hành Nhà Máy Điện (Mới)

  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP NSNHà Nội
  Trưởng Ca Vận Hành Nhà Máy Điện CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP NSN Ngày cập nhật: 22/02/2019 Phúc lợi Bảo hiểm theo quy định Du Lịch Thưởng Chăm sóc...
  khoảng 1 tháng trước - xem thêm...
 • Kiến Trúc Sư (Mới)

  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP NSNHà Nội
  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP NSN Ngày cập nhật: 21/02/2019 Thông Tin Tuyển Dụng Nơi làm việc: Hà Nội Lương: - Ngành nghề: Kiến trúc, Xây dựng Hết...
  khoảng 1 tháng trước - xem thêm...
 • Chuyên Viên Nhân Sự (Mới)

  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP NSNHà Nội
  Chuyên Viên Nhân Sự CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP NSN Ngày cập nhật: 21/02/2019 Phúc lợi Bảo hiểm theo quy định Du Lịch Thưởng Chăm sóc sức...
  khoảng 1 tháng trước - xem thêm...
 • Trợ Lý Tổng Giám Đốc (Mới)

  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP NSNHà Nội
  Trợ Lý Tổng Giám Đốc CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP NSN Ngày cập nhật: 21/02/2019 Phúc lợi Bảo hiểm theo quy định Du Lịch Thưởng Chăm sóc sức...
  khoảng 1 tháng trước - xem thêm...
 • Kỹ Sư Xây Dựng (Mới)-mới

  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP NSNHà Nội
  Kỹ Sư Xây Dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP NSN Ngày cập nhật: 26/03/2019 Phúc lợi Bảo hiểm theo quy định Du Lịch Thưởng Chăm sóc sức khỏe Đào...
  khoảng 15 giờ trước - xem thêm...
Tạo thông báo việc làm
Không bỏ lỡ việc làm nào. Nhận việc làm mới hằng ngày.
Tạo thông báo việc làm