Tên việc làmĐịa điểm

Việc làm tại Bình Thuận

Sắp xếp: độ chính xácngày
Việc 1 - 10 trong 292
Hiển thị: tất cảviệc mới
 • Kỹ Sư Điện - Tự Động Hóa-mới

  Masan - Huyện Tuy Phong, Bình Thuận
  Hỗ trợ cấp giám sát lên kế hoặc cho bảo trì bảo dưỡng định kỳ các thiết bị điện - tự động. - Hỗ trợ cấp giám sát lập kế hoặc spare part hợp lý, phân tích...
  khoảng 3 giờ trước - xem thêm...
 • Giám Sát Nhân Sự - Bình Thuận

  Masan - Huyện Tuy Phong, Bình Thuận
  Tham gia xây dựng cơ cấu nhân sự, định biên nhân sự các phòng ban theo chiến lược phát triển kinh doanh của công ty. Tham gia xây dựng các tiêu chuẩn đánh...
  16 ngày trước - xem thêm...
 • Kế Toán Tổng Hợp (Mảng Trại)-mới

  GreenFeed - Bình Thuận
  Tổng hợp toàn bộ báo cáo & giải trình theo mẫu biểu, yêu cầu kiểm toán toàn Công ty - Thực hiện việc in sổ, lưu trữ báo cáo hàng tháng theo qui định công...
  6 ngày trước - xem thêm...
 • Kế Toán Chi Phí - Giá Thành (Mảng Trại)

  GreenFeed - Bình Thuận
  Kiểm tra việc đối chiếu hàng ngày toàn bộ các chứng từ liên quan đến nhập/xuất kho thành phẩm, bao bì, nguyên liệu….giữa hệ thống kế toán & báo cáo NTX của...
  26 ngày trước - xem thêm...
 • Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp-mới

  SHB - Bình Thuận
  1. Tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với khách hàng doanh nghiệp nhằm tiếp thị, thu hút khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ của SHB 2. Tiếp nhận và xử lý...
  5 ngày trước - xem thêm...
 • Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp-mới

  SHB - Bình Thuận
  1. Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc chi nhánh trong công tác xây dựng và tổ chức triển khai chiến lược phát triển khách hàng doanh nghiệp trên địa...
  5 ngày trước - xem thêm...
 • Kiểm toán viên tại các Phòng Kiểm toán Nội bộ Chi nhánh-mới

  SHB - Bình Thuận
  Thực hiện hoạt động kiểm toán thường xuyên tại ĐVKD được phân công bao gồm các lĩnh vực: Tín dụng, Bảo lãnh, TTQT, Kế toán…. -Phát hiện ngăn chặn kịp thời...
  5 ngày trước - xem thêm...
 • Chuyên viên Thẩm định-mới

  SHB - Bình Thuận
  Thực hiện nghiệp vụ thẩm định tín dụng và lập Tờ trình thẩm định tín dụng phân tích, tổng hợp và nêu quan điểm độc lập nhằm tham mưu, đề xuất cấp tín dụng...
  5 ngày trước - xem thêm...
 • Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng-mới

  SHB - Bình Thuận
  8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng Hỗ trợ tín dụng phân công. Kiến thức: - Có trình độ từ đại học trở lên, tốt nghiệp tại các Trường Đại học công...
  5 ngày trước - xem thêm...
 • Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng-mới

  SHB - Bình Thuận
  3. Kiểm tra và phê duyệt giao dịch phát sinh liên quan đến DVKH. 4. Tổ chức quản lý, chăm sóc, tư vấn và phát triển khách hàng. 5. Thực hiện và phát triển...
  5 ngày trước - xem thêm...
Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.

Không bỏ lỡ việc làm nào. Nhận việc làm mới hằng ngày.
Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.