Tên việc làmĐịa điểm

Việc làm Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng

Sắp xếp: độ chính xácngày
Việc 21 - 30 trong 45
Hiển thị: tất cảviệc mới
 • Nhân Viên Bóc Liệu & Đóng Gói

  Công ty TNHH VINATIC Hải PhòngHải Phòng
  Thực hiện các công việc bốc liệu và hoặc đóng gói theo quy định - Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công của cán bộ quản lý trực tiếp *...
  11 ngày trước - xem thêm...
 • NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO

  Công ty TNHH VINATIC Hải PhòngHải Phòng
  Lưu trữ và cập nhật các thông tin đào tạo của nhân viên trong công ty; - Lập báo cáo về tình hình tuyển dụng - đào tạo lên cấp trên theo định kỳ/yêu cầu; -...
  11 ngày trước - xem thêm...
 • TRƯỞNG BỘ PHẬN KHO

  Công ty TNHH Vinatic Hải PhòngHải Phòng
  Tổ chức & bố trí toàn bộ hệ thống kho bãi của công ty. Lập sơ đồ quản lý kho theo vị trí. - Thiết lập qui trình vận hành kho & hệ hống hoá các qui trình...
  khoảng 2 tháng trước - xem thêm...
 • NHÂN VIÊN VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC

  Công ty TNHH Vinatic Hải PhòngHải Phòng
  Kiểm soát và vận hành hệ thống xử lý nước cấp, nước thải của Nhà máy. - Bảo đảm toàn bộ hệ thống đường ống, bồn chứa, bể chứa, máy móc thiết bị luôn hoạt...
  11 ngày trước - xem thêm...
 • KỸ SƯ ĐIỆN

  Công ty TNHH Vinatic Hải PhòngHải Phòng
  KCN Nam Cầu Kiền
  11 ngày trước - xem thêm...
 • Trợ Lý Giám Đốc

  Công ty TNHH VINATIC Hải PhòngHải Phòng
  Thực hiện các công việc hỗ trợ Giám đốc, giám sát, quản lý theo yêu cầu của Giám đốc - Ghi nhận, hiểu và triển khai chính xác các chỉ đạo từ cấp trên. -...
  11 ngày trước - xem thêm...
 • PHÓ GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

  Công ty TNHH VINATIC Hải PhòngHải Phòng
  Tư vấn, tham mưu và phối hợp với các thành viên trong Ban Giám đốc nhằm đạt được các mục tiêu sản xuất theo định hướng phát triển của Công ty. - Thực hiện...
  11 ngày trước - xem thêm...
 • TRƯỞNG CA PHÂN LOẠI

  Công ty TNHH Vinatic Hải PhòngHải Phòng
  Quản lý, phân công công việc cho công nhân trong ca phân loại. - Quản lý các thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ cho công việc phân loại. - Hướng dẫn, đào...
  khoảng 2 tháng trước - xem thêm...
 • TRƯỞNG BỘ PHẬN CƠ KHÍ

  Công ty TNHH VINATIC Hải PhòngHải Phòng
  Quản lý toàn bộ máy móc thiết bị, vật tư, thành phẩm, bán thành phẩm, hàng hóa trực thuộc tổ cơ khí. - Tổ chức bảo trì, sửa chữa và cải tiến máy móc thiết...
  11 ngày trước - xem thêm...
 • KỸ SƯ CƠ KHÍ

  Công ty TNHH Vinatic Hải PhòngHải Phòng
  KCN Nam Cầu Kiền
  11 ngày trước - xem thêm...
Tạo thông báo việc làm
Không bỏ lỡ việc làm nào. Nhận việc làm mới hằng ngày.
Tạo thông báo việc làm