Điều Khoản Sử Dụng

Các Điều Khoản Sử Dụng này ("Điều khoản") được quy định cho tất cả người dùng (hay còn gọi là “bạn”, “người sử dụng”, “của bạn”) truy cập và sử dụng các nội dung và dịch vụ cung cấp tại trang website JobStreet.vn (thông qua máy tính để bàn, di động, máy tính bảng, ứng dụng và bao gồm bất kỳ tên miền phụ nào) (“Trang web”).

Việc truy cập và sử dụng thông tin, tài liệu và dịch vụ cung cấp tại trang web này với điều kiện việc bạn có đồng ý và tuân theo các thỏa thuận dưới đây.

Trang web này thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Job Seeker và vận hành bởi JobStreet (được hiểu là “chúng tôi”, “của chúng tôi”).

Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận đồng ý với các điều khoản của chúng tôi.

Việc truy cập và sử dụng nội dung và dịch vụ cung cấp bởi trang web này phải tuân theo Chính Sách Bảo Mật và các Điều Khoản Sử Dụng. Nếu bạn không chấp nhận Chính Sách Bảo Mật hoặc/và các Điều Khoản Sử Dụng, vui lòng ngưng truy cập, xem, tải các tài liệu hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp bởi JobStreet thông qua trang web. Bằng việc tiếp tục sử dụng, bạn xác nhận đã đọc, hiểu và chấp nhận tất cả các quy định ràng buộc trong Chính Sách Bảo Mật và các Điều Khoản Sử Dụng. JobStreet có quyền sửa đổi, thêm vào, xóa đi, hoặc chỉnh sửa Chính Sách Bảo Mật và các Điều Khoản Sử Dụng vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Thông tin chỉ sử dụng cho cá nhân và không dành cho mục đích thương mại

Bạn đồng ý rằng các thông tin cung cấp trong trang web này chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân, không thể bán, phân phối lại, hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào (“Mục đích thương mại” bao gồm nhưng không giới hạn về việc sử dụng thông tin liên hệ của nhà quảng cáo cho mục đích gửi thư thương mại không được phép).

Bạn có thể tải các tài liệu trong trang này cho mục đích cá nhân, không mang tính thương mại với điều kiện bạn tuân thủ tất cả các quy định về bản quyền và các quyền sở hữu khác.

Bạn không thể thay đổi, sao chép, tái sản xuất, tái xuất bản, tải lên, đăng tải, truyền tải hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức nào các nội dung trong trang web này bao gồm cả mã code và phần mềm. Bạn không được phép sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích vi phạm pháp luật nào hoặc bị nghiêm cấm bởi các Điều Khoản Sử Dụng.

Bạn không thể sử dụng các biện pháp khai thác dữ liệu, rô bốt, thu thập màn hình thông tin hoặc các cách tương tự thu thập thông tin tự động liên tục trong trang web này để phục vụ cho việc xuất bản, bảo trì, nâng cấp và tái sử dụng nội dung cho các trang website khác của bạn hoặc cho bất kỳ nơi nào khác.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng thông tin do JobStreet công bố nhằm cung cấp dưới dạng tổng hợp về thông tin thị trường tuyển dụng, pháp lý và các vấn đề khác. JobStreet không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của những thông tin đó. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đánh giá tính chính xác, đầy đủ và hữu ích của tất cả các ý kiến, lời khuyên, dịch vụ, hàng hóa và thông tin khác được cung cấp thông qua Trang web hoặc trên Internet nói chung. Trong mọi trường hợp, JobStreet sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ ai khác về bất kỳ quyết định nào được đưa ra hoặc bất kỳ hành động nào của bạn hoặc bất kỳ ai khác liên quan đến các thông tin có hoặc không có trên Trang web.

Nội dung công việc

Các việc làm được hiển thị trong danh sách tìm kiếm của JobStreet, hoặc các đường dẫn đến kết quả này được tạo ra hoặc bởi nội dung của các bên thứ ba mà JobStreet bị giới hạn hay không có quyền kiểm soát nội dung; hoặc được đăng tải trực tiếp lên trang web bởi các bên thứ ba. Danh sách kết quả việc làm hiển thị của JobStreet được thiết lập tự động và JobStreet sẽ không đánh giá hoặc chọn lọc danh sách việc làm. JobStreet không có trách nhiệm với nội dung của bất kỳ công việc hoặc website nào được hiển thị trong kết quả tìm kiếm hoặc dẫn nguồn từ JobStreet . JobStreet không xác nhận hoặc giới thiệu bất kỳ cơ hội việc làm, doanh nghiệp hoặc cơ hội tự kinh doanh nào được quảng cáo trên Trang web của mình và JobStreet khuyến nghị rằng trước khi ký kết bất kỳ thỏa thuận nào với Nhà Tuyển Dụng trên Trang web, bạn phải xem xét kỹ lưỡng các tư vấn, lời khuyên thích hợp về pháp lý, tài khoản, tài chính hoặc thuế của riêng bạn.

Quyền sử dụng thông tin từ người dùng

JobStreet hoan nghênh các ý tưởng và phản hồi từ bạn về tất cả các khía cạnh của Trang web. Bạn đồng ý rằng JobStreet có thể tái sử dụng, phân phối, truyền tải, sao chép và hiển thị công khai mọi tài liệu và thông tin khác (bao gồm ý tưởng phục vụ cho các sản phẩm dịch vụ mới hoặc sản phẩm dịch vụ được cải tiến) mà bạn gửi tới bất kỳ mục công khai nào trên Trang web (như bảng thông báo, diễn đàn và nhóm tin tức) hoặc qua email đến JobStreet. (Vui lòng đọc Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi để biết thêm thông tin về cách chúng tôi xử lý thông tin bạn gửi cho chúng tôi.)

Từ chối các đảm bảo

JobStreet từ chối bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào liên quan đến tính chính xác, nội dung, tính pháp lý, tính tin cậy, hoặc khả năng sử dụng hay sẵn có của thông tin hoặc tài liệu được hiển thị trên kết quả tìm kiếm của JobStreet. JobStreet từ chối bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc xóa bỏ, không lưu trữ, sai sót trong truyền tải hoặc dữ liệu không đến kịp thời. JobStreet từ chối trách nhiệm cho bất kỳ tác hại nào gây ra do việc tải xuống hoặc truy cập các thông tin và tài liệu từ Internet thông qua JobStreet.

Dịch vụ của JobStreet cùng tất cả dữ liệu, thông tin, sản phẩm và dịch vụ đăng trên JobStreet được cung cấp theo đúng ““nguyên bản”” và không có bất kỳ sự đảm bảo nào. Chúng tôi hoàn toàn từ chối đến mức độ tối đa được pháp luật cho phép về tất cả các bảo đảm rõ ràng, ngụ ý và các bảo đảm theo luật định, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm về thương mại, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và không xâm phạm quyền sở hữu. JobStreet từ chối mọi bảo đảm về bảo mật, độ tin cậy, tính kịp thời và hiệu suất của các dịch vụ JobStreet. JobStreet từ chối mọi bảo đảm cho bất kỳ thông tin hoặc lời khuyên nào có được thông qua các dịch vụ của JobStreet. JobStreet từ chối mọi bảo đảm cho các dịch vụ hoặc hàng hóa nhận được thông qua hoặc được quảng cáo trên các dịch vụ của JobStreet hoặc nhận được thông qua bất kỳ liên kết nào do JobStreet cung cấp, cũng như mọi thông tin hoặc lời khuyên nhận được thông qua bất kỳ liên kết nào được cung cấp trong các dịch vụ của JobStreet.

Bạn hiểu và đồng ý rằng việc bạn tải xuống hoặc dùng các tài liệu, dữ liệu cung cấp bởi JobStreet là do bạn quyết định và bạn phải chịu hoàn toàn rủi ro có thể gặp. Bạn cũng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào cho máy tính của bạn, hoặc mất dữ liệu từ hệ quả của việc bạn tải các tài liệu hoặc dữ liệu đó về.

Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

JobStreet sẽ không chịu trách nhiệm đối với người dùng trong bất trường hợp nào về việc người dùng sử dụng hoặc sử dụng sai hoặc phụ thuộc vào dịch vụ của JobStreet. JobStreet sẽ không chịu trách nhiệm đối với người dùng trong bất trường hợp nào về bất kỳ khiếu nại bồi thường nào liên quan đến các tổn hại trực tiếp, gián tiếp, tình cờ, hậu quả, đặc biệt nào ngay cả việc khiếu nại bồi thường được yêu cầu dựa trên việc bảo hành, theo hợp đồng, trách nhiệm dân sự (bao gồm cả sơ suất) hay bất kỳ cách thức khác (ngay cả khi JobStreet đã được thông báo về khả năng xảy ra các tổn hại trên).

Những giới hạn về trách nhiệm sẽ được áp dụng cho tất cả những hậu quả gây ra từ việc sử dụng, sử dụng sai hoặc sự phụ thuộc vào dịch vụ của chúng tôi, từ sự hạn chế về khả năng sử dụng các dịch vụ, sự gián đoạn, đứt quãng,hoặc chấm dứt các dịch vụ của JobStreet (bao gồm cả những thiệt hại gây ra bởi bên thứ ba). Giới hạn này sẽ áp dụng cho các thiệt hại gây ra bởi các dịch vụ hoặc sản phẩm nhận được từ quảng cáo trên JobStreet hoặc từ các đường link dẫn từ dịch vụ của JobStreet, cũng như bởi bất kỳ thông tin hoặc lời khuyên nào nhận được thông qua hoặc được quảng cáo trên các dịch vụ của JobStreet hoặc nhận được thông qua bất kỳ liên kết nào được cung cấp trong các dịch vụ của JobStreet.

Giới hạn này cũng áp dụng cho các chi phí mua sắm hàng hóa hoặc dịch vụ thay thế, lợi nhuận bị mất hoặc dữ liệu bị mất. Giới hạn này cũng áp dụng cho khả năng hoạt động hoặc không hoạt động của dịch vụ JobStreet hoặc bất kỳ thông tin hoặc tổ chức nào xuất hiện, hoặc được dẫn link đến hoặc liên hệ với các dịch vụ của JobStreet bằng bất kỳ cách thức nào. Giới hạn này cũng áp dụng với bất kỳ thất bại nào của các biện pháp khắc phục cần thiết hoặc giới hạn tối đa được cho phép bởi luật pháp. Ở một vài tỉnh thành hoặc vùng pháp lý khác không cho phép ngoại trừ hoặc giới hạn pháp lý, những giới hạn trên có thể không áp dụng với bạn.

Điều khoản chung của sản phẩm

Việc làm được tài trợ” và “Logo của công ty” có thể được xem như “Sản phẩm

  • Tất cả logo và nội dung việc làm đều chịu sự kiểm duyệt và cho phép của JobStreet. Chúng tôi có toàn quyền từ chối bất kỳ logo hoặc nội dung nào không phù hợp với trang web của chúng tôi.
  • Nhà Tuyển Dụng phải cung cấp thiết kế ảnh hoặc/và logo của một sản phẩm cụ thể theo như yêu cầu
  • Việc hủy bỏ, hoàn trả hoặc gia hạn các dịch vụ dùng thử là không được phép trừ khi được sự đồng ý chung của cả hai bên.
  • “Việc làm được tài trợ” sẽ được xuất hiện ngay trên đầu của trang kết quả tìm kiếm khi từ khóa tìm kiếm của người dùng phù hợp với bản tin tuyển dụng của khách hàng hoặc nếu không sẽ xuất hiện ở trang kết quả tìm kiếm. Khi không có từ khóa tìm kiếm cụ thể, JobStreet sẽ sắp xếp thứ tự ngẫu nhiên của “Việc làm được tài trợ” trên trang kết quả tìm kiếm.

Điều khoản chung

Nếu bất kỳ phần nào của thỏa thuận này bị vô hiệu thì phần đó sẽ bị loại bỏ khỏi thỏa thuận và phần còn lại của thỏa thuận này sẽ tiếp tục có hiệu lực và được thi hành. Việc chấm dứt thỏa thuận này sẽ không chấm dứt những điều khoản có khả năng tồn tại đến khi kết thúc thỏa thuận này.

JobStreet có quyền sửa đổi các Điều khoản này mà không cần thông báo trước.

Các điều khoản này dựa trên luật hiện hành tại bang Victoria, Úc và bạn tuân thủ trên cơ sở không hủy ngang thẩm quyền tài phán của các tòa án bang Victoria.