Most Recent Articles

Ngành nào đang được trả lương cao nhất?

Posted on Jun 13, 2019

Nền kinh tế đang càng ngày càng phát triển với sự tăng trưởng của FDI (35,46...

Read More »

Lương sinh viên mới ra trường tại Singapore gấp 6 lần Việt Nam

Posted on Jun 13, 2019

Lương tối thiểu của sinh viên mới ra trường tại Việt Nam là 250 USD so với mức...

Read More »

6 thói quen làm việc xấu nơi công sở

Posted on Apr 9, 2019

Bí mật để trở thành một người đồng nghiệp được yêu thích nằm ở sự tinh tế để...

Read More »

Mức lương Nhân sự? Bạn có đang bị trả thấp hơn thị trường?

Posted on Apr 9, 2019

Các kỹ năng cần có để trở thành một nhân sự giỏi: Kỹ năng giao tiếp Đây là một...

Read More »

Mức lương Hành chính? Bạn có đang bị trả thấp hơn thị trường?

Posted on Apr 9, 2019

Các kỹ năng cần có của một nhân viên Hành chính: Kỹ năng giao tiếp tốt Đây là...

Read More »

Recent From Resume Writing

Recent From Interview Tips

Recent From Career Advancement