Most Recent Articles

Mức lương Hành chính? Bạn có đang bị trả thấp hơn thị trường?

Posted on Apr 9, 2019

Các kỹ năng cần có của một nhân viên Hành chính: Kỹ năng giao tiếp tốt Đây là...

Read More »

Mức lương QA và QC? Bạn có đang bị trả thấp hơn thị trường

Posted on Mar 18, 2019

Đây là nghề nghiệp theo nhu cầu của xã hội, chưa có trường đại học nào đào tạo...

Read More »

Mức lương ngân hàng? Bạn có đang bị trả thấp hơn thị trường

Posted on Mar 18, 2019

Hiện nay để tuyển dụng được những nhân sự giỏi thì hàng loạt chương trình...

Read More »

Mức lương ngành sản xuất? Bạn có đang bị trả hơn thấp hơn thị trường?

Posted on Mar 18, 2019

Các kỹ năng cần có: Tỉ mỉ Từ trước đến này tỉ mỉ luôn là điều hết sức quan...

Read More »

Mức lương ngành luật? Bạn có đang bị trả thấp hơn thị trường?

Posted on Mar 18, 2019

Theo thông tin của Bộ Tư pháp, từ nay đến hết năm 2020, chỉ riêng các chức...

Read More »

Recent From Resume Writing

Recent From Interview Tips

Recent From Career Advancement