Most Recent Articles

07 lỗi kinh điển khi viết CV

Posted on Dec 28, 2019

Các ý kiến có thể khác nhau về điều gì làm nên một CV chuyên nghiệp và điều gì...

Read More »

MNC hay Start up? Đâu là nơi bạn phát triển sự nghiệp

Posted on Dec 28, 2019

Với nhiều sinh viên mới tốt nghiệp đang hăm hở tìm cho mình một công ty phù...

Read More »

Quản lý tài chính cá nhân: chuyện không của riêng ai

Posted on Dec 28, 2019

Đa số người trẻ hiện nay đang chịu gánh nặng nợ nần vì họ tiêu dùng vượt xa...

Read More »

Thời tới cản sao nổi: Bạn luôn nổi bật hơn đối thủ

Posted on Dec 27, 2019

Rồi cũng đến một ngày, chúng ta bắt gặp bài báo hoặc nghe kể về một ai đó đã...

Read More »

Nhà tuyển dụng đánh giá cao điều gì trong buổi phỏng vấn?

Posted on Dec 19, 2019

Buổi phỏng vấn. Đây là nơi trung gian giữa bạn và việc làm mong muốn. Trước...

Read More »

Recent From Resume Writing

Recent From Interview Tips

Recent From Career Advancement