Danh mục các bài viết trong HR Wiki

SiVA-fast-easy-simple

Bên dưới là nội dung các bài viết về cách tương tác trên hệ thống SiVA để các anh/chị HR có thể dễ dàng sử dụng. Các Anh/Chị vui lòng nhấn vào đường link tương ứng để xem nội dung chi tiết bài viết

  1. Thao tác trên hồ sơ ứng tuyển:

-              Tổng quan – Kho và Thư mục Việc làm

-              Hướng dẫn cách đăng tin tuyển dụng

-              Xem hồ sơ Ứng viên

-              Xem hoặc Ẩn vùng

-             Chuyển các Ứng viên

-              Sàng lọc Ứng viên

-              Lưu Bộ lọc thành Quy chuẩn

-              Sàng lọc Nâng Cao

-              In hồ sơ/ Thêm nhận xét/ Xem quá trình ứng tuyển của ứng viên

-              Thêm hoặc Xóa tên ứng viên khỏi danh sách đen

-              Đánh dấu “Vắng mặt” trong buổi phỏng vấn