Đánh giá kỹ năng giải quyết vấn đề của ứng viên

Posted on Mar 10, 2020

Những câu hỏi này cho phép các ứng viên thể hiện kỹ năng trong việc giải quyết vấn đề. Nếu bạn đồng ý với quan điểm rằng ứng viên được...

Read More »

Đánh giá năng lực sáng tạo, học hỏi và thích ứng của ứng viên

Posted on Mar 10, 2020

Thông thường, những ứng viên tốt nhất được tuyển dụng là những người có năng lực học hỏi nhanh chóng, có khả năng thích nghi, và sẵn sàng...

Read More »

Làm thế nào để tuyển dụng ứng viên phù hợp nhất

Posted on Mar 10, 2020

 Internet đã và đang cải thiện nguồn ứng viên phù hợp cho các vị trí đăng tuyển và thực hiện kiểm tra lí lịch ngày càng trở nên dễ dàng...

Read More »

Tìm kiếm hồ sơ ứng viên

Posted on Jul 15, 2019

      Vui lòng tải tài liệu hướng dẫn tạo tin tuyển dụng...

Read More »

4 mẹo tăng năng suất công việc cho nhân viên

Posted on Nov 23, 2018

Làm cách nào để tăng năng suấ công làm việc cho nhân viên của bạn nếu họ đang trong tình trạng mơ màng? Có một số cách bạn có thể khuyến...

Read More »

Hướng dẫn SiVA toàn tập: P3 – 3 bước cài đặt email tự động

Posted on Dec 6, 2016

Trong phần 1 và phần 2, chúng tôi đã giới thiệu đến anh/chị những bước đơn giản để sửa cũng như đăng lại những mẩu tin tuyển dụng trên hệ...

Read More »