Thăng tiến nội bộ hay phát triển bên ngoài?

Posted on Mar 6, 2020

Một số người chọn việc thăng tiến là mục tiêu sự nghiệp hàng đầu. Một số khác lại mong muốn dẫn đầu một tổ chức của riêng mình. Cả hai...

Read More »

Tạo ấn tượng tốt trong công việc đầu tiên

Posted on Feb 4, 2020

Bạn đang vô cùng hào hứng khi kế t thúc quãng thời gian đi học, chuyển mình bắt đầu giai đoạn tiếp theo của cuộc đời. Con đường sự nghiệp...

Read More »

5 phẩm chất của những người được thăng tiến

Posted on Feb 4, 2020

Bạn đã sẵn sàng để được thăng tiến? Muốn được làm việc trong vai trò có tầm ảnh hưởng cao hơn? Khao khát trách nhiệm lớn hơn và những dấu...

Read More »

Một chuyên gia giao tiếp sẽ hạn chế những từ vựng này

Posted on Feb 4, 2020

Những lời chúng ta nói là vô cùng có ý nghĩa. Tuy nhiên, cũng có thể là gây ảnh hưởng xấu. Tại nơi làm việc, những lời bạn nói ra có thể...

Read More »

Làm thế nào để phục hồi sự nghiệp

Posted on Feb 4, 2020

Sẵn sàng hành động nếu bạn muốn thành công trong thị trường việc làm. Ngày nay, không có gì là bất thường khi nghe những tin tức về chuyện...

Read More »

Làm việc xuyên trưa có giúp bạn làm việc hiệu quả hơn?

Posted on Feb 4, 2020

Làm việc xuyên trưa trông có vẻ sẽ giúp bạn có thêm thời gian để làm việc mỗi ngày. Nếu bạn đang cố gắng để hoàn thành một báo cáo hoặc...

Read More »