Gia nhập MNC hay Startup?

Posted on Aug 20, 2019

Đối với nhiều sinh viên mới tốt nghiệp, câu hỏi “Gia nhập MNC hay Startup? ” luôn thường trực để suy ngẫm. Đây cũng là một câu hỏi khó, vì...

Read More »

Hạn chế rủi ro khi thay đổi nghề nghiệp

Posted on Aug 20, 2019

Tạo ra một sự thay đổi lớn của bất kỳ điều gì luôn luôn khó khăn lúc ban đầu. Cho dù đó có thể là việc tiếp nhận một sở thích mới hay tìm...

Read More »

Giữ cho đôi mắt được tỉnh táo khi làm việc

Posted on Aug 20, 2019

Khi bạn đấu tranh để giữ cho đôi mắt được tỉnh táo khi làm việc, hãy thử 1 vài mẹo sau: nó sẽ giúp bạn tránh được sự bối rối nếu bị bắt...

Read More »

Cách đặt câu hỏi cho nhà tuyển dụng lập tức chú ý

Posted on Aug 20, 2019

Để phỏng vấn xin việc thành công không chỉ cần câu trả lời phù hợp mà còn cần đặt câu hỏi cho nhà tuyển dụng ấn tượng. Các câu hỏi nên...

Read More »

Trở thành ứng viên vàng trong làng trả lời phỏng vấn

Posted on Aug 20, 2019

Đã qua rồi thời của những câu trả lời đã được thử và kiểm tra, rập khuôn cho hầu hết các câu hỏi phỏng vấn. Để làm nổi bật bản thân, bạn...

Read More »

Hãy thôi kìm nén việc yêu cầu mức lương cao hơn

Posted on Aug 20, 2019

Chúng tôi đã đề cập đến chủ đề đàm phán tiền lương từ nhiều góc độ khác nhau trong những bài viết trước đây: từ những lời khuyên về việc...

Read More »