Những điểm cần lưu ý trước khi thay đổi công việc

Posted on Mar 12, 2020

Bạn không hài lòng với công việc hiện tại và đang tìm kiếm một cơ hội khác. Bạn đang nghĩ đến việc tạo bước nhảy vọt để thực hiện thay...

Read More »

8 cách để giữ bình tĩnh trong công việc

Posted on Mar 12, 2020

Những ngày nghỉ sắp tới và thành viên nhóm đang chuẩn bị cho kỳ nghỉ, và công việc có thể bắt đầu chồng chất lên trong vài tuần tới. Có...

Read More »

5 mẹo để giữ chân nhân tài giữa thị trường lao động ngặt nghèo

Posted on Mar 12, 2020

Tìm được những nhân tài phù hợp với các vai trò mà bạn đang tuyển dụng ngày càng khó khăn. Giữ chân nhân tài lại là một bài toán khó hơn...

Read More »

Đánh giá kỹ năng giải quyết vấn đề của ứng viên

Posted on Mar 10, 2020

Những câu hỏi này cho phép các ứng viên thể hiện kỹ năng trong việc giải quyết vấn đề. Nếu bạn đồng ý với quan điểm rằng ứng viên được...

Read More »

Đánh giá năng lực sáng tạo, học hỏi và thích ứng của ứng viên

Posted on Mar 10, 2020

Thông thường, những ứng viên tốt nhất được tuyển dụng là những người có năng lực học hỏi nhanh chóng, có khả năng thích nghi, và sẵn sàng...

Read More »

Làm thế nào để tuyển dụng ứng viên phù hợp nhất

Posted on Mar 10, 2020

 Internet đã và đang cải thiện nguồn ứng viên phù hợp cho các vị trí đăng tuyển và thực hiện kiểm tra lí lịch ngày càng trở nên dễ dàng...

Read More »