Most Recent Articles

Bị lấn át trong cuộc phỏng vấn? Làm sao để đảo ngược tình thế?

Posted on Feb 4, 2020

Phỏng vấn xin việc  rất áp lực.  Khi được biết mình sẽ phải đối mặt với ba hoặc nhiều người phỏng vấn thì bạn thấy thế nào? Đối với một số người, viễn cảnh này có thể là điều đáng sợ và dễ hiểu rằng ứng viên cảm...

Read More »

Tạo ấn tượng tốt trong công việc đầu tiên

Posted on Feb 4, 2020

Bạn đang vô cùng hào hứng khi kế t thúc quãng thời gian đi học, chuyển mình bắt đầu giai đoạn tiếp theo của cuộc đời. Con đường sự nghiệp của bạn phụ thuộc rất nhiều vào công việc đầu tiên. Làm sao để gây ấn tượng...

Read More »

5 phẩm chất của những người được thăng tiến

Posted on Feb 4, 2020

Bạn đã sẵn sàng để được thăng tiến? Muốn được làm việc trong vai trò có tầm...

Read More »

Một chuyên gia giao tiếp sẽ hạn chế những từ vựng này

Posted on Feb 4, 2020

Những lời chúng ta nói là vô cùng có ý nghĩa. Tuy nhiên, cũng có thể là gây...

Read More »

Làm thế nào để phục hồi sự nghiệp

Posted on Feb 4, 2020

Sẵn sàng hành động nếu bạn muốn thành công trong thị trường việc làm. Ngày...

Read More »

Recent From Resume Writing

Recent From Interview Tips

Recent From Career Advancement