Most Recent Articles

Mức lương QA và QC? Bạn có đang bị trả thấp hơn thị trường

Posted on Mar 18, 2019

Đây là nghề nghiệp theo nhu cầu của xã hội, chưa có trường đại học nào đào tạo về QA/QC. Công việc này phù hợp cho tất cả các ngành học, ứng với lĩnh vực khác nhau thì đòi hỏi kiến thức nền tảng khác nhau. Ví dụ:...

Read More »

Mức lương ngân hàng? Bạn có đang bị trả thấp hơn thị trường

Posted on Mar 18, 2019

Hiện nay để tuyển dụng được những nhân sự giỏi thì hàng loạt chương trình tuyển dụng HOT từ những ngân hàng có vốn nhà nước lớn như Vietinbank, Vietcombank đến những ngân hàng tư thương mạnh như Techcombank,...

Read More »

Mức lương ngành sản xuất? Bạn có đang bị trả hơn thấp hơn thị trường?

Posted on Mar 18, 2019

Các kỹ năng cần có: Tỉ mỉ Từ trước đến này tỉ mỉ luôn là điều hết sức quan...

Read More »

Mức lương ngành luật? Bạn có đang bị trả thấp hơn thị trường?

Posted on Mar 18, 2019

Theo thông tin của Bộ Tư pháp, từ nay đến hết năm 2020, chỉ riêng các chức...

Read More »

Mức lương Kỹ sư? Bạn có đang bị trả thấp hơn thị trường?

Posted on Mar 18, 2019

Các kỹ năng cần thiết của một kỹ sư: Mô phỏng trên máy tính Mô phỏng trên máy...

Read More »

Recent From Resume Writing

Recent From Interview Tips

Recent From Career Advancement