Most Recent Articles

Tự vấn trước khi nhận thăng chức

Posted on Dec 13, 2019

Có thể nói, bạn đã làm việc chăm chỉ tại công ty một thời gian nhất định cũng như nỗ lực để gây ấn tượng với cấp trên. Một ngày, bạn nghe về vị trí quản lý cấp cao đang được tuyển nội bộ. Đó là vị trí bản thân bạn...

Read More »

Môi trường làm việc mới: Đâu là cách để hòa nhập

Posted on Dec 12, 2019

Hòa nhập tốt trong môi trường tập thể là một yếu tố ngày càng quan trọng tại nơi làm việc. Tuy nhiên, có thể khó khăn để thích ứng với môi trường làm việc mới. Tạo ấn tượng tích cực  là bước đầu tiên để hình thành...

Read More »

4 cách trả lời câu hỏi “Vì sao bạn muốn công việc này?”

Posted on Nov 27, 2019

Đây là một câu hỏi khó mà bạn chắc chắn sẽ gặp phải trong quá trình phỏng vấn....

Read More »

Những cách trả lời thông minh cho các câu hỏi phỏng vấn khó

Posted on Nov 27, 2019

Trong thị trường nhân sự ngày càng phát triển ngày nay, bạn sẽ đối mặt với rất...

Read More »

Biến đam mê thành sự nghiệp

Posted on Nov 1, 2019

Bạn đọc đúng đó! Bạn có mơ ước được làm những gì bạn yêu thích trong suốt...

Read More »

Recent From Resume Writing

Recent From Interview Tips

Recent From Career Advancement