Top 10 kỹ năng việc làm cho năm 2020

Top 10 kỹ năng việc làm cho năm 2020

Các ngành công nghiệp toàn cầu hàng đầu đang chờ đợi điều gì ở phía trước? Năm 2020 kỳ vọng sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho thị trường việc làm – Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, còn được biết đến là Công nghiệp 4.0. Năm 2020 sẽ đại diện cho sự kết hợp giữa hệ thống không gian mạng, Internet kết nối vạn vật (Internet of Things) và mạng lưới thiết bị kết nối Internet (Internet of Systems).

Năm 2020 cũng mang đến sự tiến bộ về khoa học robot (người máy), vận tải tự động, trí tuệ nhân tạo (AI), vật liệu tiên tiến và công nghệ sinh học. Sự phát triển này sẽ phần lớn làm thay đổi cách sống và cách làm việc của chúng ta.

Vậy thị trường việc làm trong tương lai sẽ ra sao?

Công nghệ sẽ không làm giảm số lượng việc làm trên thị trường nhưng vẫn ảnh hưởng đến nghề nghiệp của chúng ta.

Một số nghề bị ảnh hưởng trực tiếp bởi công nghệ sẽ thay thế các công việc hiện tại, giải phóng người lao động và tạo ra những nhiệm vụ mới. Điều này sẽ dẫn đến sự thay đổi nhanh chóng về yêu cầu các kỹ năng cốt lõi.

Những nghề nghiệp bị ảnh hưởng gián tiếp sẽ đòi hỏi người lao động phải trang bị cho bản thân các bộ kỹ năng việc làm khác nhau chỉ trong vài năm, vì hệ vận hành việc làm đang thay đổi, hoặc có nguy cơ phải ngừng hoạt động do không phù hợp với tổ chức.

Các kỹ năng việc làm cần trang bị để chuẩn bị cho thị trường việc làm năm 2020 và sau này

Cho đến năm 2020, hơn 13 các kỹ năng việc làm cốt lõi sẽ là những kỹ năng không được đánh giá cao trong thời điểm hiện tại.

Không có quá nhiều sự thay đổi về bộ kỹ năng cơ bản trong thời gian tới, trừ yêu cầu về sự sáng tạo. Sáng tạo sẽ trở thành 1 trong 3 kỹ năng việc làm hàng đầu mà người lao động cần phải có.

Sự ra đời hàng loạt các sản phẩm và công nghệ mới đòi hỏi người lao động phải trở nên sáng tạo hơn để hưởng lợi từ những thay đổi. Máy móc có thể hỗ trợ năng suất lao động nhưng không thể thay thế đầu óc sáng tạo của con người.

Các kỹ năng giải quyết vấn đề phức tạp cũng tiếp tục trở thành một trong những kỹ năng hàng đầu mà nhà tuyển dụng yêu cầu từ ứng viên tiềm năng. Kỹ năng mềm như thuyết phục, trí tuệ cảm xúc, huấn luyện và hướng dẫn cũng sẽ được đòi hỏi cao tại tất cả các ngành nghề. Trong khi đó những kỹ năng chuyên môn như lập trình hoặc vận hành và kiểm soát máy sẽ không còn được yêu cầu cao nữa. Về bản chất, bên cạnh kỹ năng chuyên môn, người lao động luôn cần phải bổ sung các kỹ năng xã hội và cộng tác nhóm.

_Nguồn: Báo cáo việc làm tương lai, World Economic Forum (photo)_