Tổng quan - Kho và Thư mục Việc Làm

Job Drawer/Kho việc làm

Các đơn ứng tuyển vào một vị trí sẽ được lưu trữ trong một Job Drawer (Kho Việc Làm). Mỗi kho việc làm chứa những thư mục – Unprocessed (Chưa xử lý), Prescreened (Vừa xem qua), Shortlisted (Được sàng lọc), Hired (Đã tuyển), Kept For Reference (Lưu trữ để tham khảo) và Rejected (Từ chối).

Để truy cập vào kho việc làm cho mỗi vị trí, nhấn vào tên vị trí. Từ kho việc làm, quý khách có thể truy cập vào các thư mục công việc và mục công cụ xử lý khác. Kho việc làm có một bảng thống kê những đơn ứng tuyển tại các thư mục khác nhau cùng các mục để truy cập vào Tools và Other Services.

Folders/Thư mục

Đơn ứng tuyển được lưu trữ tại các Thư mục nằm trong kho việc làm. Những đơn ứng tuyển mới được mặc định trữ trong Thư mục Unprocessed (trừ khi quý khách muốn thiết lập một hệ thống tự động để chuyển những ứng viên vào các thư mục khác)

Trong một thư mục, danh sách các ứng viên sẽ được hiển thị tại một Summary Table (Bảng Tóm Tắt) lên tới 20 ứng viên để dễ dàng so sánh. Hệ thống có một loạt các công cụ/nút kích hoạt khác nhau để hỗ trợ quá trình xử lý đơn ứng tuyển của các ứng viên. Hệ thống nút và công cụ này hiển thị ở trên hoặc cuối bảng tóm tắt. Các tùy chọn kích hoạt hiển thị ở trên cùng của bảng tóm tắt hỗ trợ quý khách chọn các ứng viên bằng cách chọn ô bên dưới tên của họ.

Hồ sơ ứng viên có thể được chuyển sang các thư mục khác nhau (prescreened, shortlisted, hired, kept for reference, rejected) dựa vào đánh giá của quý khách đối với họ. Quý khách có thể tự đánh giá các hồ sơ hoặc sử dụng các công cụ hỗ trợ sàng lọc hồ sơ tự động.