Tính cách công việc: Bạn là kiểu tính cách nào mà nhà tuyển dụng cần?

Bạn là một người hướng ngoại điển hình, thích làm việc nhóm và giải quyết công việc dứt khoát, mạnh mẽ. Hay bạn là một người hướng nội, thích làm việc độc lập và cần thời gian để suy nghĩ và ra quyết định?

JobStreet.com chia sẻ ngay với bạn kiểu đánh giá tính cách điển hình theo thuyết D.I.S.C (của tiến sĩ William Moulton Marston). Để biết xem đâu là những nét tính cách nhà tuyển tìm kiếm ở các ứng viên nhé.

1. Phân loại tính cách

Nhóm D (Thống trị): xông xáo, nhiệt tình, quyết đoán, mạnh mẽ, tự tin, bản lĩnh, hay áp đặt đề cao chủ nghĩa cá nhân, và hướng tới kết quả công việc.

Nhóm I (Ảnh hưởng): hòa nhã, cởi mở, hoạt bát, thân thiện, năng động, hồn nhiên, thích cái mới và khác lạ, thích để ý những chuyện xung quanh nên là người có nhiều thông tin.

Nhóm S (Ổn định): từ tốn, điềm đạm, trung thành, sâu sắc, nhẫn nại, biết lắng nghe, yêu hòa bình, thích ổn định, suy nghĩ chậm nhưng chắc chắn.

Nhóm C (Phục tùng) : ngăn nắp, nghiêm túc, kỷ luật, chuẩn mực, logic, bình tĩnh, cầu toàn, thận trọng, và ít để ý cảm xúc người khác nên khó gần trong lần đầu tiên.

2. Làm trắc nghiệm tại

http://congcu.vita-share.com/disc

Gi ới hạn của các nhóm tính cách

3. Nhà tuyển dụng đối xử với từng nhóm tính cách DISC như thế nào

D. Nhóm Thống trị - nhóm “lửa”

Nhóm này chiếm 15% dân số thế giới

Thường làm các nghề mang tính chất lãnh đạo, quản lý

Cách làm việc với nhóm này:

I. Nhóm Ảnh hưởng – nhóm “khí”

Nhóm này chiếm 30% dân số thế giới

Thường làm các nghề hướng ngoại: bán hàng, tổ chức sự kiện, du lịch….

Cách làm việc với nhóm này:

S. Nhóm Ổn định - nhóm “nước”

Nhóm này chiếm 40% dân số thế giới

Thường làm các nghề tư vấn, hỗ trợ: sales support, bác sĩ, y tá, chăm sóc khách hàng

Cách làm việc với nhóm này:

C. Nhóm Phục tùng - nhóm “đất”

Nhóm này chiếm 15% dân số thế giới

Thường làm các nghề liên quan logic, tính toán: luật, kế toán, tài chính…

Cách làm việc với nhóm này:

Động cơ thúc đẩy Nhóm tính cách

Đọc thêm các bài viết liên quan chủ đề này: