Tìm hiểu về các vai trò khác nhau của đội ngũ nhân sự

Đã qua rồi cái thời mà vai trò của bộ phận Nhân sự chỉ gói gọn trong chức năng hành chính của công ty. Với sự phức tạp ngày càng tăng về luật lao động và áp lực trong công tác thu hút và giữ chân nhân tài hàng đầu trong các công ty, người nhân sự phải tham gia vào rất nhiều các chức năng khác trong công việc tại Singapore. Rất nhiều sinh viên mới ra trường gia nhập ngành nhân sự mà không tìm hiểu kỹ về ngành này, cũng như bắt đầu sự nghiệp từ vai trò nhân viên hành chính. Tuy nhiên, khi quyết định gắn bó và trở thành chuyên viên trong ngành này, đó sẽ là động lực để thúc đẩy bạn đến con đường sự nghiệp chuyên môn. Điều này có nghĩa bạn cần phải đảm nhiệm nhiều vị trí chuyên môn khác nhau trong lĩnh vực nhân sự. Để có cái nhìn rõ nét về phạm vi công việc mà đội ngũ nhân sự đảm nhiệm, vui lòng tham khảo những định nghĩa về 5 vai trò mà bộ phận Nhân sự thường đảm nhiệm tại một công ty lớn.

  1. Chuyên viên tuyển dụng

Người đầu tiên mà các ứng viên tiềm năng gặp gỡ luôn luôn là chuyên viên tuyển dụng (có thể là chuyên viên nhân sự hoặc Trưởng phòng Nhân sự, phụ thuộc vào từng công ty khác nhau). Họ sẽ là người thực hiện phỏng vấn cùng với các Trưởng phòng liên quan, đồng thời lưu trữ lại tất cả các thông tin của nhân viên hiện tại và ứng viên tiềm năng. Họ có thể chủ động liên hệ với ứng viên qua các chiến dịch săn đầu người hoặc qua các mạng việc làm, sự giới thiệu từ bạn bè; gọi trực tiếp cho ứng viên và thuyết phục ứng viên gia nhập công ty của họ.

Những vị trí công việc trong lĩnh vực này có thể là Trưởng phòng Nhân Sự hoặc Chuyên Viên Nhân Sự, Chuyên viên Tuyển dụng, Chuyên viên hoặc Trưởng phòng Tuyển dụng và Giữ chân Nhân tài, Chuyên viên hoặc Trưởng phòng Tổ chức nhân sự.

  1. Nhân viên hành chính nhân sự

Họ là người tiên phong trong các công tác hành chính nhân sự như theo dõi, lưu trữ hồ sơ, lên lịch họp, văn thư, sắp xếp việc đi lại công tác của nhân viên, tuyển dụng thay thế nhân viên, xử lý bảng lương và các phúc lợi khác cho nhân sự trong công ty. Vai trò này thường hỗ trợ Trưởng phòng Nhân sự trong việc xử lý các quy trình khác nhau liên quan đến vấn đề nhân sự. Nhân viên hành chính Nhân sự thường không làm những công việc chuyên về tuyển dụng và con người, họ chỉ chịu trách nhiệm đảm bảo việc vận hành các quy trình và chính sách sức khoẻ và an toàn dành cho toàn bộ nhân viên trong công ty.

Những vị trí công việc trong lĩnh vực này có thể là Chuyên viên Dịch vụ Hành chính, Chuyên viên Hành chính, Chuyên viên Phân tích Phúc lợi, Chuyên viên hoặc Trưởng phòng Phúc lợi.

3. Điều phối / chuyên viên nhân sự

Tên vị trí công việc nói lên tất thảy, một chuyên viên điều phối nhân sự sẽ điều phối công việc trong nhóm và thực thi tất cả những kế hoạch và chiến lược nhân sự trong công ty. Công việc này cũng đòi hỏi phải quản lý văn phòng bao gồm cung cấp văn phòng phẩn, sắp xếp văn phòng và lưu trữ, cập nhật tất cả các thông tin của nhân viên trong công ty. Họ có thể tham gia điều phối một vài chương trình như Định hướng nhân viên mới, đào tạo và các chương trình công nhận thành tích của nhân viên trong công ty.

Những vị trí công việc trong lĩnh vực này có thể là Chuyên viên điều phối dự án Nhân sự, Điều phối viên tuyển dụng, Điều phối viên quản lý văn phòng, và Điều phối Phúc lợi Nhân sự.

4.Trưởng phòng đào tạo

Nhân viên đào tạo sẽ tạo ra và phát triển các chương trình đào tạo trong ngân sách của công ty để hướng dẫn hiệu quả các nhân viên trong nội bộ về các kỹ năng chuyên môn hoặc kỹ năng mềm. Trưởng phòng đào tạo sẽ cần các kỹ năng giao tiếp và kỹ năng thấu hiểu người khác bởi vai trò của họ cần làm việc trực tiếp và tương tác rất nhiều với các nhân viên khác nhau.

Những vị trí công việc trong lĩnh vực này có thể là Chuyên viên hoặc Điều phối viên tư vấn đào tạo, Chuyên viên đào tạo, Tư vấn Đào tạo và Phát triẻn, Tư vấn Đào tạo chuyên môn, Chuyên viên Đào tạo, Điều phối viên Đào tạo và phát triển năng lực, Giảng viên Đào tạo các Quy định An toàn, Giảng viên đào tạo kỹ năng.

5. Giám đốc & Trưởng phòng Nhân sự

Trong các công ty lớn khi đội ngũ nhân sự được phân ra nhiều phòng ban riêng biệt, Giám đốc và trưởng phòng Nhân sự sẽ thường xuyên phải giám sát các phòng ban về mặt chuyên môn. Giám đốc và Trưởng phòng nhân sự sẽ đồng thời là người cố vấn cho các thành viên trong đội ngũ nhân sự, bởi họ là những người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự.

Những vị trí công việc trong lĩnh vực này có thể là Quản lý Văn phòng, Trưởng phòng Nhân sự, Trưởng phòng Phúc lợi, Phó Giám đốc phụ trách nhân sự, Trưởng phòng Nhân sự, Trưởng phòng Tuyển dụng.

Bạn có thể thấy rằng các vai trò trong lĩnh vực nhân sự thường rất đa dạng và người nhân sự thường đảm nhiệm nhiều trách nhiệm lớn. Với rất nhiều thách thức trong lĩnh vực nhân sự như mâu thuẫn nhân viên nội bộ hoặc giảm tỉ lệ giữ chân nhân viên họ thường gặp phải trong công ty, nhiệm vụ của người nhân sự là tiên phong hỗ trợ các nhân viên trong nội bộ công ty.