Thêm hoặc Xóa tên ứng viên khỏi danh sách đen

Một ứng viên có thể bị thêm vào danh sách đen bởi những lý do sau:

  1. Vắng mặt tại buổi phỏng vấn đã hẹn trước mà không có lý do
  2. Thái độ không chuyên nghiệp
  3. Gian lận trong hồ sơ
  4. Không trả lời điện thoại hoặc email

Đối với những ứng viên bị Thêm vào danh sách đen do vắng mặt tại buổi phỏng vấn đã hẹn trước mà không có lý do JobStreet.com sẽ gửi đến họ một thông báo và yêu cầu sự giải thích từ phía ứng viên. Tên của Quý công ty sẽ được nêu ra trong thông báo như là bên đối chứng. Ứng viên đó sẽ không thể sử dụng dịch vụ của JobStreet.com cho đến khi chúng tôi nhận được lời giải thích. Lần thứ hai vi phạm Vắng mặt tại buổi phỏng vấn, ứng viên đó sẽ không thể truy cập vào JobStreet.com được nữa.

Truy cập chức năng Thêm hoặc Xóa ứng viên khỏi danh sách đen theo những bước đơn giản sau đây:

  1. Vào thẻ Applications
  2. Chọn vị trí việc làm mà ứng viên đã ứng tuyển vào
  3. Nhấn chọn hồ sơ của ứng viên
  4. Nhấn chọn liên kết Blacklist ở trên hồ sơ