Thăng tiến nội bộ hay phát triển bên ngoài?

Một số người chọn việc thăng tiến là mục tiêu sự nghiệp hàng đầu. Một số khác lại mong muốn dẫn đầu một tổ chức của riêng mình. Cả hai phương pháp đều có thể thực hiện khi ở trong các tình huống khác nhau .

Theo SEEK nghiên cứu, có 45% người Úc cảm thấy họ cần phải rời khỏi công ty hiện tại để có được thăng tiến trong sự nghiệp, và 29% mong đợi được thăng tiến trong nội bộ công ty.

Vậy câu hỏi là, bước tiếp theo của bạn nên là thăng tiến nội bộ hay bên ngoài?

Không có câu trả lời nhất định cho tất cả các câu hỏi này. Vì vậy, chúng tôi hỏi Diana Tartaglia, quản lý tư vấn nhân sự tại Randstad, và Jason Walker, quản lý ban giám đốc của Hays, làm thế nào để biết những gì phù hợp nhất với bạn ở giai đoạn này của sự nghiệp.

Theo Tartaglia và Walker, bạn cần tự hỏi mình những câu hỏi sau đây để có được câu trả lời tốt nhất:

Hãy nhớ rằng, dù đó là thăng tiến nội bộ hay bên ngoài, nếu bạn biết cách tiến lên phía trước và làm được nhiều hơn những yêu cầu công việc và điều tổ chức mong đợi về mình, bạn sẽ có được thăng tiến sớm thôi.