Tất tần tật bạn cần biết về cách đánh giá công việc

Tự đánh giá công việc là kỹ năng cần biết cho bất kỳ người lao động nào, đặc biệt khi bạn đang làm việc cho một công ty nước ngoài.

Mội năm ít nhất 2 lần bạn đều phải làm bản đánh giá năng lực cho mục đích thăng tiến cũng như tăng lương. Vậy làm thế nào để viết một bản đánh giá.

Khi nói đến việc đánh giá công việc, thay đổi là một nền tảng. Các công ty đang bắt đầu xem xét một cách tiếp cận hợp tác hơn và linh hoạt hơn được thiết kế để đảm bảo rằng nhân viên có sự minh bạch đầy đủ về cách họ đang theo dõi chống lại mục tiêu của mình tại thời điểm nào.

Giám đốc Nhân sự Nhóm của SEEK, Meahan Callaghan, nhấn mạnh tại sao SEEK mở đường với các quy trình đánh giá công việc hiệu quả của họ. “Nhân viên của chúng tôi nói với chúng tôi rằng họ không thích các cấu trúc xem xét hiệu suất hai lần một năm với nhiều câu nói, nó rất đáng sợ, không kịp thời và thường dẫn đến cuộc trò chuyện không thoải mái. Sự thấu hiểu này đã không phù hợp với chúng ta như chúng ta phấn đấu để nuôi dưỡng một nền văn hóa hiệu suất cao “.

Lợi ích của một nền văn hóa phong phú thông tin phản hồi là nhân viên có thể liên tục phát triển và nâng cao trong suốt cả năm nếu có cuộc trò chuyện thường xuyên với người quản lý của họ. Nó khuyến khích nhân viên liên tục tập trung vào khu vực cải tiến và thảo luận với người quản lý của họ cho dù họ cần phải điều chỉnh hành vi của mình để đạt được mục tiêu của mình

Với thông tin phản hồi thường xuyên, bạn sẽ được khuyến khích thường xuyên để phản ánh và vừa theo cách làm việc của bạn. Đổi lại, điều này sẽ dẫn đến một trải nghiệm làm việc khó khăn và hiệu quả hơn.

Đánh giá công việc toàn diện 360 độ

Đánh giá công việc toàn diện 360 độ đã phát triển từ việc hỏi các đồng nghiệp cho ý kiến của họ, đến nay xem xét những gì khách hàng, nhà cung cấp hoặc các bên liên quan bên ngoài nghĩ về hiệu quả làm việc của nhân viên

Với quá nhiều công việc độc đáo trong một doanh nghiệp, một nhân viên thường có thể dành nhiều thời gian của họ với một khách hàng hoặc nhà cung cấp hơn so với cấp trên của mình. Cách tiếp cận này cung cấp một đánh giá chính xác hơn từ những người mà biết nhân viên nhiều nhất.

Vậy điều này sẽ ảnh hưởng đến bạn như thế nào? Tiếp nhận thông tin phản hồi từ các bên liên quan sẽ giúp bạn thấy quan điểm khác nhau và cung cấp cho bạn cơ hội để điều chỉnh hành vi và phát triển các kỹ năng mà có thể nổi trội.

Công ty hiện nay đang áp dụng phương pháp thắt chặt những nỗ lực của nhân viên với kết quả kinh doanh, tập trung vào việc phân phôi dù cho có hoặc chưa đạt được và mức độ thường xuyên này đã xảy ra như thế nào. Quy mô xếp hạng mới này yêu cầu quản lý viết câu trả lời như “khung thời gian cho mục tiêu đã được đáp ứng, tuy nhiên một số hoặc tất cả các sự kiện.

Cách tiếp cận khác biệt rõ ràng này cho phép các công ty để có thể theo dõi chính xác những gì đang làm việc và thay đổi những gì cần thiết để có được hiệu quả. Nó cung cấp những câu trả lời trực tiếp cho các câu hỏi, cho phép nhân viên báo cáo và phát triển hiệu quả hơn.

Dù công ty bạn đang áp dụng một cách tiếp cận hợp tác mới để đánh giá hiệu suất hoặc ưu tiên các phương pháp truyền thống, bổ sung them các dòng thông tin liên lạc mở cửa với người quản lý của bạn là yếu tó then chốt. Tìm kiếm thông tin phản hồi từ những người xung quanh hiệu suất của bạn, thăm dò các khu vực mà bạn có thể cải thiện và đảm bảo bạn thường xuyên phản hồi về cách bạn đang theo dõi đối với các mục tiêu của bạn.