Tạo động lực làm việc nhóm

Là một trưởng nhóm, bạn đã bao giờ đánh giá kỹ năng tạo động lực làm việc nhóm cho các thành viên trong nhóm chưa? Hầu hết các nhà quản lý đều muốn mọi thành viên trong nhóm phải làm việc thật chăm chỉ, tập trung và đạt được chỉ tiêu công ty đề ra, nhưng đôi lúc bạn cũng cần phải cho họ thời gian để học hỏi thêm nhiều kỹ năng làm việc khác, giúp họ dễ đạt được thành quả mong muốn.

Áp dụng những cách tạo động lực làm việc mà JobStreet.com gợi ý bên dưới, bạn sẽ có thể tìm ra cho mình cách riêng để tạo môi trường làm việc tích cực, giúp khuyến khích các nhân viên làm việc nhóm thật gắn bó và hoàn thành xuất sắc những việc làm được giao.