Quản lý hồ sơ ứng viên

Vui lòng tải tài liệu Quản lý hồ sơ ứng viên tại: https://www.jobstreet.vn/announcement/FTP/Application-Module.pdf hoặc liên hệ Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng để được hỗ trợ.