Hồ sơ việc làm - nhà tuyển dụng xem những gì?

Nhà tuyển dụng đến từ Sao Hoả, ứng viên đến từ Sao Kim. Thật khó để viết một hồ sơ đúng chuẩn của nhà tuyển dụng.

- Một hồ sơ việc làm được xem trong bao lâu?

- Nhà tuyển dụng chú trọng những yếu tố nào trong hồ sơ?

- Làm cách nào để hồ sơ việc làm của bạn thu hút được sự chú ý từ nhà tuyển dụng?

Đó có phải là những câu hỏi của bạn khi nhấn nút nộp đơn xin việc cho một vị trí việc làm? Một nghiên cứu gần đây của JobStreet.com về hồ sơ việc làm đúng chuẩn đối với nhà tuyển dụng sẽ cung cấp cho bạn một công cụ để tối ưu hoá thành công cho hồ sơ việc làm của bạn.

https://www.jobstreet.vn/vi/job-search/job-vacancy.php?ojs=1&icmpid=crp:20170117)

Không quá khó để hiểu nhà tuyển dụng muốn gì. Bạn đã sẵn sàng cập nhật hồ sơ việc làm trực tuyến Jobstreet của bạn để đạt được thành công tìm việc làm mới?