Nhà tuyển dụng cần xem gì trong hồ sơ ứng viên?

Trong quá trình tuyển dụng, anh/chị có đang gặp những trường hợp sau:

Nếu anh/chị gặp những điều này và quyết định không gọi ai lên phỏng vấn cả, có nhiều khả năng là anh chị đã vô tình bỏ qua những ứng viên tiềm năng rồi đấy.

Đã đến lúc anh/chị cần kiểm tra những hồ sơ chưa đầu đủ thông tin bởi vì:

Hồ sơ không đầy đủ không đồng nghĩa với ứng viên không liên quan/phù hợp

Đây là cách để anh/chị kiểm tra!