“Mổ xẻ” hồ sơ tìm việc ấn tượng trong mắt nhà tuyển dụng

CV (Curriculum Vitae) là tài liệu của ứng viên và đóng vai trò như một hồ sơ tìm việc tự giới thiệu về bản thân. Nó được thiết kế để “bán” những kỹ năng cũng như khả năng của bạn đến nhà tuyển dụng triển vọng. Điều quan trọng bạn nên biết là có rất nhiều điều cần được hoàn thành để có một bản CV “thắng lợi”, cho dù bạn có hay không có kinh nghiệm.

Hiển nhiên, viết hồ sơ tìm việc không hề có quy tắc bắt buộc nào cả. Nhưng có những tiêu chuẩn bạn nên đáp ứng để chắc chắn rằng hồ sơ tìm việc của bạn là tối ưu và phù hợp với những gì nhà tuyển dụng tìm kiếm.

Để khiến nó dễ dàng hơn bạn khi viết hồ sơ tìm việc, chúng tôi sẽ phân tích những phần cơ bản nhất và giải thích ở phần hình ảnh bên dưới.

Bạn đã có một hồ sơ tìm việc hoàn hảo? Hãy tìm việc ngay trên JobStreet.com Việt Nam: