Lọt mắt xanh nhà tuyển dụng bằng cách viết mô tả kinh nghiệm ‘đỉnh’

Một trong những phần khó nhất để có một hồ sơ hoàn hảo trên JobStreet.com là tạo những thông tin chuẩn xác về những việc làm gần nhất. Mỗi một phần mô tả kinh nghiệm cần chính xác, rõ ràng và súc tích nhưng vẫn tạo được sức hút.

Sau khi đọc hồ sơ tìm việc của bạn, nhà tuyển dụng cần phải biết được những điều sau: nhiệm vụ của bạn tại những vị trí việc làm trước đây; những kỹ năng bạn đã phát triển được trong thời gian đó, thế mạnh của bạn và đặc biệt nhất là những thành tựu đạt được trong khoản thời gian công tác tại công ty cũ.

Dưới đây là 1 số mẹo để bạn xây dựng một bản mô tả kinh nghiệm hoàn hảo bằng tiếng Anh nhé:

Hãy làm bản thân nổi bật hơn và thúc đẩy cơ hội để được tìm thấy bởi công ty mơ ước bằng cách tạo những mô tả công việc hoàn hảo trong hồ sơ của bạn nhé.

http://myjobstreet.jobstreet.vn/resume/edit-work-experience.php?wb=&x=llu75gtv7b0qqstpnnr3n3cl26&icmpid=cr:20161014)