Lập mục tiêu nghề nghiệp theo phương pháp SMART

Vì sao phải lập mục tiêu nghề nghiệp cho bản thân?

Thiết lập công việc và mục tiêu nghề nghiệp sẽ khiến bạn có tầm nhìn dài hạn và động lực trong ngắn hạn để đạt được những gì bạn mong muốn. Điều này cũng có thể ảnh hưởng lớn đến việc bạn tiếp thu kiến thức và những kỹ năng. Nó còn có thể giúp bạn tự sắp xếp được thời gian của bản thân và tận dụng những nguồn lực có ích cho nghề nghiệp của chính bạn.

Cụm từ SMART (Specific - cụ thể, Measurable - Đo lường được, Attainable - Khả thi, Relevant -thích hợp, Timely - có thời gian cụ thể). xuất hiện lần đầu vào tháng 1 năm 1981 trong báo cả quản lý của một tờ báo được viết bởi George T.Doran.

Vậy là bạn đã biết cách lập mục tiêu nghề nghiệp theo phương pháp SMART rồi đấy. Bây giờ hãy thử ứng dụng những kiến thức đã học qua một việc làm phù hợp nhé

https://www.jobstreet.vn/vi/job-search/job-vacancy.php?ojs=1&icmpid=fb-post:jobsearch:20161010)