Lao động nữ nuôi con dưới 1 tuổi, được nghỉ 1 giờ/ngày

Theo nghị định 852015 (có hiệu lực từ ngày 15-11), lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ mỗi ngày 30 phút, tối thiểu là ba ngày trong một tháng. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động. Thời gian nghỉ cụ thể do người lao động thoả thuận với người sử dụng lao động phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc và nhu cầu của lao động nữ.

Bên cạnh đó, lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc để cho con bú, vắt, trữ sữa, nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ này vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho lao động nữ làm việc này, người sử dụng lao động có thể lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc, nhu cầu của lao động nữ và khả năng của người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động được khuyến khích tạo điều kiện để lao động nữ nuôi con từ 12 tháng tuổi trở lên vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc.

Ngoài ra, Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động ưu tiên tuyển dụng, sử dụng phụ nữ vào làm việc khi người đó có đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm công việc phù hợp với cả nam và nữ.

Theo Bá Trung - báo Tuổi Trẻ thứ 6 ngày 6 -11 - 2015