Làm thế nào để tránh việc Không Tham Dự Phỏng Vấn?

Bạn nên làm gì?

1. Đánh giá mức độ hứng thú với công việc

- Đầu tiên, bạn nên tìm hiều rõ về công việc mà bạn đang có ý định ứng tuyển cũng như chi tiết công việc mà nhà tuyển dụng cung cấp trước khi bạn nhấn nút “Ứng tuyển”

2. Tìm hiều về công việc và công ty càng nhiều càng tốt

- Bạn nên tìm hiểu kỹ về công việc, vai trò của bạn cũng như khả năng phát triển của bạn trong tương lai. Bên cạnh đó, quá trình phỏng vấn cũng là một vấn đề quan trọng mà bạn cần biết trước khi quyết định đồng ý lời mời phỏng vấn từ nhà tuyển dụng.

3. Xem xét việc bạn sẽ đến nơi phỏng vấn như thế nào?

- Địa điểm phỏng vấn cách nơi bạn ở bao xa?

- Bạn có gặp khó khăn trong quá trình tìm kiếm địa điểm phỏng vấn? Bạn có tìm hiểu trước ngày bạn đi phỏng vấn không?

- Bạn nên thông báo cho nhà tuyển dụng biết nếu bạn không tham gia buổi phỏng vấn. Nếu bạn không thể đến buổi phỏng vấn như đã hẹn và ngày hẹn đã gần kề, trong trường hợp này, bạn nên thông báo cho nhà tuyển dụng biết và xin dời thời gian phỏng vấn sang một ngày khác.

- Bạn cũng có thể hỏi xem nhà tuyển dụng có thể phỏng vấn bạn sau giờ làm việc được không?

4. Đừng ngại từ chối

- Sau khi trao đổi với nhà tuyển dụng về công việc, nếu bạn nhận ra rằng công việc không phù hợp với khả năng cũng như sở thích của mình, bạn nên lịch sự từ chối lời đề nghị phỏng vấn.

5. Không nên biến mất trong im lặng

- Bạn nên thông báo cho nhà tuyển dụng biết bạn không thể tham gia quá trình phỏng vấn như đã hẹn và lịch sự đề nghị nhà tuyển dụng dời thời gian phỏng vấn dù thời gian bạn thông báo đã cận kề với ngày phỏng vấn.

- Trường hợp bạn đã nhận được lời mời làm việc từ nhà tuyển dụng này và cùng lúc là một lời mời phỏng vấn từ nhà tuyển dụng khác, bạn nên từ chối lời mời phỏng vấn một cách lịch sự.

- Nếu bạn đã chấp nhận lời phỏng vấn nhưng sau đó bạn phát hiện rằng mình không có hứng thú với công việc, bạn cũng nên lịch sự từ chối và cho họ một lý do nào đó đáng tin.

- Điều quan trọng nhất ở đây là phải thông báo cho nhà tuyển dụng biết bạn không thể tham gia phỏng vấn, không nên im lặng và đừng để trễ hẹn.