Làm cách nào để nhà tuyển dụng chấp nhận mức lương bạn yêu cầu?

Bạn có thể tự hỏi lại bản thân mình: “Liệu những gì mình nhận được đã xứng đáng với năng lực thật sự của bản thân? Vấn đề thỏa hiệp lương, thưởng với nhà tuyển dụng thường đều là những cuộc thảo luận không hồi kết. Do đó hãy tập quên đi khái niệm về một cuộc đối thoại cởi mở và thẳng thắn về tiền lương của bạn cũng như là tìm mọi cách cho dù không phù hợp để thỏa thuận chấp nhận mức lương bạn yêu cầu.

Một số gợi ý dưới đây có thể giúp bạn biết đươc liệu mình có đang được trả công xứng đáng và làm thế nào để thỏa thuận về việc chấp nhận mức lương.

Wayne Baker, Giám đốc điều hành - COO tại Symmetry Hr từng có một nhận định: “Hãy đi sâu vào trong suy nghĩ của những người giữ quyết định về vấn đề lương thưởng. Và suy nghĩ một cách thực tế, nhà tuyển dụng luôn muốn thấy được những kết quả hữu hình - có thể đo đếm được.” Nếu bạn có thể chứng minh rằng bạn đang mang lại những giá trị tốt nhất cho doanh nghiệp cơ hội để đảm bảo thỏa thuận về tiền lương của bạn được chấp nhận là rất lớn.

Đồng thời, ông cũng đã đưa ra một chỉ dẫn cho trường hợp này: “Hãy nói rằng: tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ hoặc dự án này trong khoảng thời gian cụ thể, và chúng ta sẽ thấy nhiều cải thiện về doanh số thu nhập.“Bất cứ khi nào có thể, hãy nhấn mạnh các số liệu cải thiện cụ thể mà bạn đã thực hiện cho các doanh nghiệp; chúng phải luôn sẵn sàng để trích dẫn trong các cuộc đàm phán.

Đây có thể là những yếu tố đàm phán có lợi vì những nhà tuyển thường sẽ hài lòng hơn khi nhượng bộ về những thỏa thuận này, chứ không phải đồng ý với một mức tăng lương đáng kể.

Sau mọi nỗ lưc, nếu bạn vẫn không đạt được thỏa thuận như ý muốn, hãy sử dụng cuộc đàm phán này như một cơ hội để bạn đánh giá lại tình trạng thực tế của công việc này. Nếu bạn thích công việc hiện tại, bạn có lý do tiếp tục phấn đấu, đồng thời bạn cũng đã tự trang bị những kinh nghiệm để chuẩn bị kế hoạch cho việc thảo luận lương tiếp theo. Nếu bạn không thích những gì bạn đang làm và bạn cảm thấy năng lực của mình chưa được đánh giá đúng, đây là thời gian thích hợp để suy nghĩ về một sự thay đổi.

Hãy chắc chắn rằng bạn luôn sẵn sàng để nắm bắt những cơ hội tiếp theo với một hồ sơ tuyển dụng trên SEEK.