Khi nào nên từ chối cơ hội thăng tiến?

Một mức lương cao hơn, một chức vụ tốt hơn, sự công nhận lớn hơn và gánh vác nhiều trách nhiệm hơn - đó là những thành tựu mà hầu hết mọi người trong lực lượng lao động phấn đấu để đạt được.

Khi tham vọng của bạn mong muốn có một sự thăng tiến lớn, bạn có vội nhảy lên nắm lấy cơ hội?

Có thể không. Có những thời điểm nhất định bạn phải từ chối sự thăng tiến mà có thể mang đến sự nghiệp thành công. Bạn có thể muốn xem xét việc này khi: