Hướng dẫn SiVA toàn tập: P3 – 3 bước cài đặt email tự động

Trong phần 1, chúng tôi đã giới thiệu đến anh/chị những bước đơn giản để sửa cũng như đăng lại những mẩu tin tuyển dụng trên hệ thống SiVA của JobStreet.com Việt Nam. Trong phần này, chúng tôi sẽ hướng dẫn đến anh/chị phương thức cài đặt email tự động để forward CV của ứng viên đến trực tiếp địa chỉ mail công việc của anh/chị.

https://wp.jsstatic.com/wp-content/uploads/sites/5/2016/12/JS-DIY-Manual-SetAuto-v1-2.jpg)Vui lòng xem thêm chi tiết & tải tài liệu hướng dẫn tại:

https://www.jobstreet.vn/announcement/2016/j/JS-DIY-Manual-SetAuto-v1.pdf