Hướng dẫn SiVA toàn tập: P2 - 3 bước đăng tuyển lại mẩu tin (Repost)

Trong phần 1.

Vui lòng xem thêm chi tiết & tải tài liệu hướng dẫn tại:

https://www.jobstreet.vn/announcement/2016/j/JS-DIY-Manual-Repost-v1.pdf

Xem phần 3: 3 bước cài đặt email tự động tại đây.