Hồ sơ kỹ năng chuyên nghiệp và thu hút nhà tuyển dụng

Cách viết hồ sơ kỹ năng chuyên nghiệp

Đây là một số mẹo đơn giản để giúp bạn quảng bá thương hiệu cá nhân với một hồ sơ dựa trên kỹ năng.

Với bản hồ sơ mẫu trên, bạn hãy tự tạo cho mình một bản hồ sơ việc làm chuyên nghiệp trên JobStreet.com và sẵn sàng ứng tuyển việc làm.

Lưu ý: hồ sơ trực tuyến JobStreet của bạn sau khi cập nhật sẽ được tìm kiếm và #duocsandon bởi nhà tuyển dụng. Hãy cập nhật ngay để cơ hội nghề nghiệp phù hợp tự tìm đến bạn.