Đoán chuẩn tính cách công việc với 4 kiểu người trong xã hội

Giao tiếp là kĩ năng hết sức quan trọng trong cuộc sống. Bạn càng hiểu tính cách của mình và mọi người bao nhiêu thì bạn dễ dàng thành công trong các mối quan hệ. Xem thử bài viết dưới và suy nghẫm xem mình thuộc tuýp người nào và nhận dạng những tính cách khác để đút túi cho mình kinh nghiệm nhìn người nhé.

KHỈ (MONKEY)

Tính cách công việc: đây là kiểu người có xu hướng hướng ngoại

CÁO (FOX)

Tính cách công việc: đây là kiểu người thận trọng, có xu hướng hướng nội.

HỔ (LION)

Tính cách công việc: đây là kiểu người có xu hướng dẫn dắt người khác.

D. CHÓ (BERNARD)

Tính cách công việc: đây là kiểu người hỗ trợ, sống thiên về tình cảm.