Danh mục các bài viết trong HR Wiki

Bên dưới là nội dung các bài viết về cách tương tác trên hệ thống SiVA để các anh/chị HR có thể dễ dàng sử dụng. Các Anh/Chị vui lòng nhấn vào đường link tương ứng để xem nội dung chi tiết bài viết

  1. Thao tác trên hồ sơ ứng tuyển:

- Tổng quan - Kho và Thư mục Việc làm

- Hướng dẫn cách đăng tin tuyển dụng

- Xem hồ sơ Ứng viên

- Xem hoặc Ẩn vùng

-  Chuyển các Ứng viên

- Sàng lọc Ứng viên

- Lưu Bộ lọc thành Quy chuẩn

- Sàng lọc Nâng Cao

- In hồ sơ/ Thêm nhận xét/ Xem quá trình ứng tuyển của ứng viên

- Thêm hoặc Xóa tên ứng viên khỏi danh sách đen

- Đánh dấu “Vắng mặt” trong buổi phỏng vấn