Đánh giá năng lực sáng tạo, học hỏi và thích ứng của ứng viên

Thông thường, những ứng viên tốt nhất được tuyển dụng là những người có năng lực học hỏi nhanh chóng, có khả năng thích nghi, và sẵn sàng và có thể đổi mới. Đây có thể xem là những năng lực cốt lõi để ứng viên phát triển bản thân và doanh nghiệp trong tương lai. Nếu bạn muốn đánh giá những năng lực này của ứng viên, hãy xem xét những câu hỏi sau đây.

1. Thể hiện cho chúng tôi cách bạn sẽ là người có năng lực học hỏi

“Học hỏi nhanh là điều cần thiết trong những công ty và các ngành công nghiệp thay đổi nhanh. Vì vậy, hãy chọn một lĩnh vực quan trọng trong công việc đòi hỏi bạn cần phải liên tục nâng cao kiến thức. Sau đó thể hiện cho chúng tôi thấy quá trình đó từ khi bạn bắt đầu học và bạn duy trì sự học đó như thế nào.”

Gợi ý khác để hỏi:

“Làm thế nào bạn duy trì và nâng cao năng lực cũng như kiến thức chuyên môn của mình trong công việc hiện tại hoặc trước đây.”

2. Thể hiện cho chúng tôi năng lực thích ứng của bạn khi có thay đổi lớn

“Trong môi trường làm việc mà mọi thứ có thể thay đổi nhanh chóng, hỗn loạn, và không lường trước được, tất cả mọi người và mọi quy trình cần phải có tính thích nghi. Vì vậy, hãy thể hiện cách làm thế nào bạn có thể thích ứng với mọi tình hình có thể xảy ra trong công việc này bằng cách dẫn dắt chúng tôi qua các bước làm thế nào bạn sẽ thích nghi với nó.”

Gợi ý khác để hỏi:

“Hãy cho chúng tôi biết một tình huống trong công việc hiện tại của bạn trong năm qua đòi hỏi bạn phải thay đổi nhanh chóng và thích ứng thông qua cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau” “Hãy cho chúng tôi biết tình hình yêu cầu thích ứng là gì và sau đó cho là các bước làm thế nào bạn và nhóm của bạn thích nghi thành công.”

3. Cho chúng tôi biết bạn có năng lực đổi mới như thế nào

 “Công ty chúng tôi tập trung vào đổi mới, vì vậy chúng tôi cần có mỗi nhân viên đều có khả năng tiếp nhận và đổi mới. Vì vậy, hãy chọn một lĩnh vực quan trọng nhất trong công việc này và cho chúng tôi biết các bước bạn sẽ sáng tạo trong lĩnh vực đó trong năm đầu tiên làm việc như thế nào? “

Gợi ý khác để hỏi:

“Hãy chọn một lĩnh vực trong công việc trước đây của bạn và sau đó kể về cách đổi mới từng bước đã được sáng tạo và thực hiện, và vai trò của bạn trong mỗi bước.”

Đây là bộ 3 năng lực mà hiện tại bất kì nhà tuyển dụng và doanh nghiệp nào đều mong muốn tìm thấy ở những ứng viên của mình. Chỉ có 2 hoặc 1 trong những năng lực trên có thể khiến bạn mất điểm so với các ứng viên khác. Vì vậy, hãy tự rèn giũa bản thân, cố gắng trải nghiệm và học hỏi để có thể nâng cao bộ 3 năng lực trên.


Nguồn : www.tlnt.com