Đánh dấu “Vắng mặt” trong buổi phỏng vấn

Ứng viên có thể bị đánh dấu “No Show” (Vắng mặt) bởi những lý do sau:

  1. Vắng mặt mà không báo trước với nhà tuyển dụng ít nhất một (1) ngày trước buổi phỏng vấn đã hẹn trước.
  2. Thông báo với nhà tuyển dụng vào buổi phỏng vấn đã hẹn trước mà không đưa ra bất kỳ một lý do hợp lý nào.

Nếu quý khách cần đánh dấu “No Show” đối với ứng viên nào đó, quý khách cần vào xem hồ sơ của ứng viên đó và chọn vào liên kết “Mark as Interview No Show” trên hàng đầu của hồ sơ. Điền các thông tin cần thiết và JobStreet.com sẽ gửi đến ứng viên một email để hỏi về lý do vắng mặt tại buổi phỏng vấn. Tên công ty của quý khách sẽ được nhắc đến trong email như là bên đối chứng. Nếu ứng viên đưa ra lý do hợp lý cho việc vắng mặt, quý khách có thể bỏ đánh dấu “No Show” trên hồ sơ ứng tuyển. Tuy nhiên, nếu lý do không được chấp nhận, quý khách có thể quyết định vẫn giữ nguyên đánh dấu “No Show” trên hồ sơ. Chúng tôi cho rằng chức năng này cần được xem xét trước khi sử dụng bởi các công ty khác có thể nhìn nhận ứng viên đó là luôn “No Show” tại các buổi phỏng vấn.

Vui lòng làm theo những bước đơn giản dưới đây để sử dụng chức năng Thêm hoặc Xóa ứng viên khỏi danh sách đen

Để xóa đánh dấu “No Show”

  1. Mở hồ sơ ứng viên đã bị đánh dấu “No Show”
  2. Chọn “Remove Interview No Show” trên đầu trang hồ sơ của ứng viên đó