Chuẩn bị cho buổi đánh giá năng lực làm việc

Bạn muốn tăng lương? Muốn được thăng tiến? Muốn được đề cao ở nơi làm việc? Vậy thì hãy nói về việc đánh giá năng lực làm việc.

Có thể bạn thích những buổi đánh giá năng lực hoặc là không. Dù thế nào thì chúng cũng quan trọng. Hãy nhận thức đúng về nó và bạn sẽ tiến nhanh trong công ty của mình.

Chúng tôi muốn bạn được công nhận. Và đây là cách làm:

Với một công ty có quy trình đánh giá minh bạch, bạn chắc chắn sẽ sớm được đề bạt lên chức vụ cao hơn nếu thực hiện theo những bí quyết trên. Đây cũng là những mục bạn cần lưu ý khi lên kế hoạch tìm việc làm trên JobStreet.com