Những mẹo nên nhớ để viết đơn xin việc đúng và ấn tượng

Viết đơn xin việc là một kỹ năng thường cần nhiều sự thông thạo hơn người viết nghĩ! Cho dù bạn đã có nhiều năm kinh nghiệm hoặc mới gia nhập lực lượng lao động, bạn đều có cơ hội nhận được lời mời phỏng vấn nếu bạn có kỹ năng viết đơn xin việc nổi bật, thể hiện rõ ràng trình độ học vấn, kỹ năng, và kinh nghiệm của bản thân.

Sau cùng, một đơn xin việc thường là điểm mấu chốt đầu tiên để liên hệ giữa bạn và nhà tuyển dụng tiềm năng của bạn. Nếu bạn có thể để lại ấn tượng đầu tiên, và một đơn xin việc được viết một cách chuyên nghiệp, nó sẽ là một trong những cơ hội để bạn bước tiếp.

Nếu bạn không làm theo bất kỳ lời khuyên nào khác để viết một đơn xin việc, hãy làm theo những bước sau…