Cách nhà tuyển dụng kiểm tra khả năng giải quyết vấn đề của ứng viên

Một số câu hỏi thường được nhà tuyển dụng đặt ra để kiểm tra khả năng giải quyết vấn đề của ứng viên. Do đó, những ứng viên khi nhận diện được vấn đề trong câu hỏi và đưa ra giải pháp chính xác nhất sẽ dễ dàng được tuyển. Một số câu hỏi dưới đây là cách để nhà tuyển dụng kiểm tra giải quyết vấn đề của ứng viên và tìm ra được những ứng viên tiềm năng cho vị trí nhân viên giỏi.

1. Làm thế nào bạn nhận biết được những cơ hội và thách thức trong công việc?

Nhân viên giỏi thường sẽ nhanh chóng nhận dạng được các vấn đề cần giải quyết trong công việc mới của họ. Vì vậy, hãy giải thích về những bước mà bạn thường làm trong tuần đầu làm việc để nhận dạng những vấn đề quan trọng nhất, cũng như những cơ hội khác trong công việc mới của mình.

2. Bạn có thể nhận dạng những vấn đề trong quy trình này không?

Nhân viên giỏi thường phải nhanh chóng nhận biết được vấn đề trong quy trình, hệ thống, và sản phẩm công ty. Vì vậy nhà tuyển dụng sẽ yêu cầu bạn xem qua bản thảo về một quy trình nào đó đang được vân hành trong công ty và yêu cầu bạn hãy cho biết ba điểm hay lĩnh vực bạn nghĩ là có vấn đề (Họ thường yêu cầu bạn trình bày trong 1 trang giấy để thể hiện quy trình hay hệ thống hiện tại đang có vấn đề cần khắc phục).

3. Khi phải đối mặt với vấn đề, bạn thường giải quyết như thế nào?

Chúng ta phải biết rằng khả năng giải quyết vấn đề là việc bạn phải đối mặt với những rắc rối thật sự trong công việc. Hãy giải thích về những bước để giải quyết vấn đề mà bạn thường làm trong ngày đầu tiên tại công sở của bạn. Sau đó, trình bày trong nửa trang giấy những vấn đề còn tồn tại và cách giải quyết.

Với những bí quyết trên, sau khi ứng tuyển việc làm mới trên JobStreet.com: https://www.jobstreet.vn/, bạn sẽ tự tin hơn khi đối mặt với nhà tuyển dụng trong buổi phỏng vấn