Các kỹ năng hàng đầu cần có để thành công trong tương lai

Các kỹ năng quan trọng cần có để thành công trong tương lai

Ngày nay, thị trường việc làm luôn ở trong trạng thái thay đổi liên tục – những kỹ năng cần thiết nhất hiện nay có thể không còn hữu dụng trong tương lai nữa. Bởi sự phát triển công nghệ trong các lĩnh vực khác nhau xuất hiện ngày càng nhiều, và việc nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động theo xu thế phát triển đấy là một điều hiển nhiên. Điều quan trọng để tồn tại trong một thị trường thay đổi liên tục như vậy là việc bạn phải trang bị cho bản thân những kỹ năng cần thiết để phù hợp với cơn sóng phát triển này.

Điều tuyệt vời về những chuẩn mực mới là kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm ngày càng được công nhận. Đây chính là hai bộ kỹ năng cần có để đảm bảo cho tương lai việc làm của bạn trên thị trường. Chỉ thuần thục các kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực của bạn không đủ để giúp bạn thành công. Cách bạn đối xử với mọi người (kỹ năng xã hội và quan hệ xã hội) và thái độ của bạn (khả năng học hỏi) đóng vai trò không thể thiếu để quyết định triển vọng nghề nghiệp trong tương lai của bạn.

Bạn muốn biết những kỹ năng cần phải có là gì? Hãy xem qua infographic bên dưới để hiểu rõ hơn những kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm mà nhà tuyển dụng yêu cầu từ ứng viên của họ. Điều này sẽ giúp bạn thành công hơn trong thị trường việc làm trong tương lai.

Bạn cần hiểu rõ được việc học hỏi những kỹ năng này có một ý nghĩa nhất định đối với những nhân viên bình thường, và hãy nghĩ rằng đây là một loại hình đầu tư cho tương lai của bạn. Để giữ lại những kỹ năng liên quan và tìm kiếm những điều mới sau này, bạn cần làm giàu bản thân và học hỏi những kỹ năng này – thông qua các hình thức học hỏi và áp dụng vào thực tế - nhằm thúc đẩy bản thân đến với thị trường việc làm trong tương lai.