Bạn Nên Theo Đuổi Nghề Nghiệp Nào?

Dù bạn đang là sinh viên đại học năm cuối hay không, bạn sẽ phải suy nghĩ rất nhiều đến con đường nghề nghiệp của bản thân sau khi tốt nghiệp. Và điều đó thật bình thường nếu bạn cảm thấy một chút “lạc lối”. Bạn cần bắt đầu từ đâu?

Hãy tham gia bài kiểm tra tính cách 4 bước của Myers – Briggs dưới đây. Mặc dù không phân tích sâu như các bài kiểm tra MBTI mà bạn có thể tìm thấy trên mạng, bài kiểm tra tính cách này cũng nhanh chóng giúp bạn xác định rõ tính cách của bản thân và gợi ý cho bạn những nghề nghiệp thực sự phù hợp với bạn.

Việc hiểu rõ tính cách bản thân sẽ giúp bạn chọn đúng con đường sự nghiệp như thế nào? Bài kiểm tra Myers – Briggs sẽ xác định được tính cách của bạn qua 4 khía cạnh chính: cách bạn định hướng năng lượng của bản thân, cách bạn xử lý thông tin, các bạn đưa ra quyết định và các bạn sắp xếp cuộc sống. Điều này lần lượt giúp bạn xác định được các chức năng công việc phù hợp với tính cách của bạn.

Bạn Nên Theo Đuổi Nghề Nghiệp Nào?

Cách thực hiện bài kiểm tra?

Đối với mỗi câu hỏi, đánh dấu vào ô trước câu trả lời phù hợp nhất với bạn. Sẽ có trường hợp bạn thấy mình có đặc điểm của cả hai lựa chọn – hãy chọn ô mà bạn thấy mình có nhiều điểm tương ứng hơn hoặc bạn thường thích hành xử như vậy hơn.

Khi kết thúc bài kiểm tra, tập hợp các chữ cái đầu trong các ô mà bạn chọn lại với nhau (ví dụ: extroversion = E, feeling = F) để có được kết quả tính cách của bạn (ví dụ: ESTP, INTP). Đây chính là kết quả trắc nghiệm nhân cách Enneagram của bạn. So kết quả này với danh sách bên dưới để biết được đâu là lĩnh vực hoặc công việc phù hợp với kết quả trắc nghiệm nhân cách Enneagram của bạn.

1. Bạn thường hướng nguồn năng lượng của mình chủ yếu vào đâu?

Hướng Ngoại (E) – Nếu bạn thường hướng nguồn năng lượng của bạn đến người khác, sự vật và tình huống bên ngoài, hoặc ra “thế giới bên ngoài”, bạn là một người Hướng Ngoại. Biểu thị cho loại tính cách này là chữ “E”.

Hướng Nội (I) – Nếu bạn thích hướng nguồn năng lượng vào bên trong để tạo ra ý tưởng, xử lý thông tin, những diễn giải hoặc niềm tin, hoặc vào “thế giới nội tâm”, bạn là một người Hướng Nội. Biểu thị cho loại tính cách này là chữ “I”.

2. Bạn thường xử lý thông tin như thế nào?

Lý Trí (S) – Nếu bạn thường thích xử lý các dữ liệu khó, những điều bạn biết rõ, hoặc thích làm rõ những tình huống đang xảy ra, bạn là con người của Lý Trí. Biểu thị cho loại tính cách này là chữ “S”

Trực giác (I) – Nếu bạn thích làm việc với các ý tưởng, những điều vô thực, hoặc tìm hiểu những khả năng mới và những điều phi vật thể, bạn là con người của Trực Giác. Biểu thị cho loại tính cách này là chữ “I”.

3. Bạn thường ra quyết định như thế nào?

4. Bạn thích sắp xếp cuộc sống của mình ra sao?

Kết quả

Sau khi bạn có được 4 chữ cái đại diện cho Nhóm Tính Cách của mình, so kết quả với những công việc trong danh sách bên dưới. Ví dụ, hầu hết những người nhóm tính cách ISFJ thích những thách thức xung quanh công việc của họ như tư vấn, y tá điều dưỡng và các nghề công tác xã hội. Đây là những nghề nghiệp phù hợp với loại tính cách này nhất.

ISTJ

Người Kiểm Tra

Những công việc phù hợp:

ISFJ

Người Bảo Vệ

Những công việc phù hợp:

ISTP

Thợ Lành Nghề

Những công việc phù hợp:

ISFP

Nghệ Sĩ

Những công việc phù hợp:

INFJ

Tư vấn viên

Những công việc phù hợp:

INFP

Người mơ mộng

Những công việc phù hợp:

INTJ

Chiến lược gia

Những công việc phù hợp:

INTP

Nhà kiến tạo

Những công việc phù hợp:

ESTJ

Nhà giám sát

Những công việc phù hợp:

ESFJ

Người cung cấp

Những công việc phù hợp:

ESTP

Người ủng hộ

Những công việc phù hợp:

ESFP

Người biểu diễn

Những công việc phù hợp:

ENFJ

Người hướng dẫn

Những công việc phù hợp:

ENFP

Người tranh đấu

Những công việc phù hợp:

ENTJ

Người phóng khoáng

Những công việc phù hợp:

ENTP

Người phát minh

Những công việc phù hợp: