9 bài TED Talks nên xem để thay đổi cách nhìn về việc làm

TED Talks là gì?

TED Talks là một chuỗi những bài diễn thuyết truyền cảm hứng (inspirational talks) được trình bày bởi nhiều thuyết gia hàng đầu trong các lĩnh vực khác nhau với mục đích chia sẻ những ý tưởng đáng giá về việc làm, cuộc sống và đặc biệt là cách hoàn thiện bản thân một cách toàn diện.

Nếu bạn đã ‘ngấy’ với những câu nói ‘truyền cảm hứng’ tương đối ‘sáo rỗng’ về mục tiêu nghề nghiệp, việc làm nhan nhản trên khắp mạng xã hội như Facebook, Twitter, Google+, Instagram…, các bài diễn thuyết chia sẻ trên TED Talks là dành cho bạn.

JobStreet.com Việt Nam xin giớk thiệu đến bạn 9 bài nói nổi bật về những kỹ năng cần thiết cho việc làm và cuộc sống.

1. Mel Robbins: Làm thế nào để ngừng thúc ép bản thân (How to stop screwing yourself over?)

2. Shawn Achor: Nhân tố bí ẩn giúp bạn vui vẻ và làm việc tốt hơn (The happy secret to better work)

3. Amy Cuddy: Ngôn ngữ hình thể cho biết bạn là ai (Your body language shapes who you are)

4. Alison Ledgerwood: Làm cách nào để thoát khỏi sự tiêu cực (How to get unstuck in the negatives)

5. Laura Sicola: Muốn diễn thuyết như một nhà lãnh đạo? Hãy bắt đầu nói tên của bạn một cách chính xác (Want to sound like a leader? Start by saying your name right)

6. Scott Dinsmore: Làm thế nào để tìm và làm thứ bạn yêu thích (How to find and do work you love)

7. Nigel Marsh: Cân bằng giữa công việc - cuộc sống là một cuộc chiến kéo dài (Work-life balance is an Ongoing Battle)

8. David Grady: Làm thế nào để ‘sống sót’ qua các cuộc họp (How to survive meetings)

9. Ivan Joseph: Kỹ năng tạo sự tự tin cho bản thân (The skill of self-confidence)

Nguồn: Rachel Nussbaum